คำตอบอยู่ที่นี่ครับ http://tutorial.gotoknow.org/cgi-bin/me/archive/2005/05/25/08/30/05/e9