การัพฒนาครูในการสร้าง Blog

  ติดต่อ

หลังจากที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมนักจัดการความรู้ด้าน ITและการสร้าง Blog เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความร้  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2549  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแล้ว  เป็นความโชคดีมาก  ทำให้มีความรู้  และจัดการความรู้ เข้าไปแลกเปลี่ยนรู้กับผู้เชี่ยวชาญและชุมชนอื่นได้  นอกจากนั้นได้จัดประชุมครูในโรงเรียน ทำให้ครูมีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการความรู้ได้แท้จริงและร่วมสมัครเป็นสามชิกของ gotoknow.ต่อไป  ต้องขอบขอบพระคุณเจ้าของโครงการ วิทยากร ที่ได้ให้ความรู้อย่างชัดเจน  ทำในสิ่งที่ยากให้ง่ายขึ้น  เห็นผลที่เด่นชัด  นำสู่การปฏิบัติได้รวดเร็ว ซึ่งผลดีต่อครู  นักเรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านสวาย

หมายเลขบันทึก: 29645, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:58:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)