ยินดีมาก...ที่มีบล็อกเป็นของตนเอง   เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน  ซึ่งดิฉันสอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สมาชิกท่านใดมีข้อมูลหรือประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ  สามารถแลกเปลี่ยน  และชี้แนะได้ค่ะ