ความเห็น 1393138

โคพันธุ์ไหนดี ที่จะเลี้ยง (3) : พันธุ์เฮียฟอร์ด (Hereford)

วสันต์ ศรีโยธี
IP: xxx.26.214.187
เขียนเมื่อ 

ที่บ้านมีลูกครึงไทย-เฮียฟอร์ด เพศเมีย 1 ตัว กินหญ้าเก่งมากครับ