ความเห็น 2393667

โคพันธุ์ไหนดี ที่จะเลี้ยง (3) : พันธุ์เฮียฟอร์ด (Hereford)

มอ
IP: xxx.173.239.248
เขียนเมื่อ 

แต่สังเกตได้ว่า เกษตรกรไทยไม่ค่อยนิยมลูกผสมเฮียร์ฟอร์ดเท่าไรนัก เมื่อเทียบกับลูกผสมบราห์มันหรือชาโรเลส์