การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร

การปฏิบัติการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร เป็นหัวใจสำคัญของการพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร เป็นหัวใจสำคัญของการพยาบาล ซึ่งเกิดจากการเรียนการสอนที่อาจารย์ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดการความรู้ วพ.พระปกเกล้า จันทบุรีความเห็น (26)

นายรักษ์สุข
IP: xxx.147.120.136
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีพยาบาลแบบคุณปิ่นนเรศทั่วทั้งประเทศไทยเลยครับ

 

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

ปิ่นนเรศ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

นอกจาก อาจารย์จะเป็นต้นแบบที่ดีแล้วจะต้องสามารถที่จะสะท้อนพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกมาได้ด้วย ทั้งพฤติกรรมที่ควรส่งเสริมและพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุง

  • อาจารย์หายไปเลยนะครับ
  • ตอนนี้ วพบ.พระปกเกล้า ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับ
คณิสร แก้วแดง
IP: xxx.129.10.204
เขียนเมื่อ 

       การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันทำให้เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 

       สำหรับการส่งเสริมให้นักศึกษามีการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรนั้นมีวิธีการหลากหลาย วิธีการหนึ่งที่น่าจะใช้ได้คือการที่ผู้สอนหรือผู้นิเทศต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของการมีความเอื้ออาทร เช่น การช่วยป้อนอาหารให้ผู้ป่วยที่ไม่มีญาติหรือนักศึกษาดูแล        

ปิ่นนเรศ
IP: xxx.129.10.204
เขียนเมื่อ 

การใช้คำถามกระตุ้นก็สำคัญนะ

เขียนเมื่อ 

เราเห็นด้วยกะปิ่นนะว่า การใช้คำถามกระตุ้นเป็นสิ่งที่สำคํญที่พวกเรามองข้าม

หลังจากที่ไปเรียนก็ไปเจอโจทย์แบบกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ ยั งคิดเลยว่า

พระเจ้า โจทย์แบบนี้คิดได้ยังไง เหมือนจะง่ายแต่ต้องใช้ความพยายามให้การหาข้อมูลและวิเคราะห์ตามข้อมูล ไม่ใช่ทึกทักหรือเขียนแบบตัดแปะ

แต่กำลังคิดอยู่ว่า โจทย์แบบนี้คงจะทำให้เหนือยทั้งครูและเด็ก แน่ๆ เลย

 

ปิ่นนเรศ
IP: xxx.129.10.204
เขียนเมื่อ 

แล้วเราจะทำอย่างไร จึงจะทำให้ครูใช้คำถามที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ได้

 เคยคิดเหมือนกันนะว่า บางครั้งที่เราถามนักศึกษา กลับทำให้เขาไม่สามารถคิดต่อได้ เพราะคำถามนั้นมันไม่ต่อยอดจากสิ่งที่เขามี ฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องรู้จักนักศึกษาของเราเป็นอย่างดีด้วย

คนอยากตอบ
IP: xxx.129.10.204
เขียนเมื่อ 

การตั้งคำถามจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยาก  สำคัญที่คุณต้องมีการเตรียมคำถามล่วงหน้า  อย่าไปคิดตอนสอนมิฉะนั้นคำถามจะเป็นการถามความรู้ไม่ใช่การถามให้คิดต่อ ดังนั้นการตั้งคำถาม  ต้องเปิดประเด็นอภิปรายเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด   ครูผู้สอนควรมีการวางแผนหรือเตรียมคำถาม ในแผนการสอน   สิ่งที่ควรคำนึงคือคำถามนั้นฝึกให้ผู้เรียนคิดในระดับใด เมื่อครูตั้งคำถามเสร็จ ต้องถามตนเองก่อนเสมอเมื่อเขียนแผนการสอนว่า คำถามนี้เราฝึกคิดในระดับใด   เมื่อใดก็ตามคำตอบ คือ ถามเฉพาะ ความรู้ ความจำ ครูผู้สอน ต้องถามตนเองต่อไปว่า  จะตั้งคำถามอย่างไรจึงฝึกให้ผู้เรียนได้คิด ? แล้วตั้งเสียใหม่

ปิ่นนเรศ
IP: xxx.129.10.204
เขียนเมื่อ 

ในบางคำถามที่เคยถามไปแล้ว หากมีเวลา ลองได้กลับมาทบทวนว่าที่เคนถามแล้วนักศึกษาอย่างนั้น ตอนนั้นเรา สะท้อนกลับกับนักศึกษาอย่างไร ก็เป็นการพัฒนาทั้งทักษะการตั้งคำถามของครู และทักษะการคิดของครูได้เหมือนกัน

  • มาเป็นกำลังใจให้นะครับ
เขียนเมื่อ 
ดีใจกับอ.ปินะว่าที่ ดร.คนเก่ง เราภูมิใจที่มีคนตั้งใจทำงาน สู้ๆๆ นะ
ปิ่นนเรศ
IP: xxx.129.10.204
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับอาจารย์ ผมก็ดีใจครับที่ได้อาจารย์มาร่วมทีมงานด้วย เราจะช่วยกันทำงานต่อไปนะครับ

เขียนเมื่อ 

การปฏิบัติการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรเป็นหัวใจสำคัญของพยาบาล ต่อให้เก่งแค่ไหน แต่ขาดความเอื้ออาทรก็ไม่สามารถเป็นพยาบาลที่ดีได้

อ. เพ็ญนภา
IP: xxx.129.10.204
เขียนเมื่อ 

การเป็นต้นแบบของอาจารย์มีความสำคัญมากๆ  และอาจารย์ต้องสร้างศรัทธาให้กับนักศึกษา  เมื่อนักศึกษามีศรัทธาทุกอย่างจะง่ายขึ้นเองคะ

ครูจุ๋ม
IP: xxx.129.10.204
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะที่จะพยายามช่วยกันสอนให้มีการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร  เวลาที่ป่วยเองแล้วต้องนอนโรงพยาบาลยิ่งรู้ซึ้งมากขึ้นว่า การได้รับความเอื้ออาทรจากคนที่รักและพยาบาลที่คอยดูแลทำให้รู้สึกดีขึ้นจริง ๆ ค่ะ

kanitta33
IP: xxx.129.10.204
เขียนเมื่อ 
ที่สำคัญอาจารย์ต้องมีความความเอื้ออาทรกับนักศึกษาก่อนแม่ปูเป็นอย่างไรลูกปูก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะ
fushiki
IP: xxx.129.10.204
เขียนเมื่อ 

อีกสิ่งหนึ่ง คือ ความเข้าใจในพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา และจะต้องเชื่อว่า เขาสามารถทึ่จะพัฒนาขึ้นไปได้ค่ะ

เขียนเมื่อ 
       การสอนให้ผู้เรียนมีความเอื้ออาทร ต้องสอนด้วยหัวใจของความเป็นครู คิดว่าผู้เรียนจะซึมซับได้จากการปฏิบัติของครูด้วย                                                
รัชสุรีย์
IP: xxx.129.10.204
เขียนเมื่อ 

การใช้คำถามกระตุ้นให้คิดวิจารณญาณในการสอนในคลินิกมีประโยชน์ต่อการใช้กระบวนการพยาบาล

ยาย
IP: xxx.129.10.204
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะครับน้องปิ่น  ที่ช่วยให้มีเวทีแลกเปลี่ยนมุมคิด  มุมมองของชีวิต  และขอบคุณในความคิดดีๆ ของเพื่อนครูทั้งหลายค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณในความเอื้ออาทรของอาจารย์ปิ่นนเรศที่ช่วยshare เรื่องการจัดการความรู้ของวพ.พระปกเกล้า พี่อุย วพบ.ชัยนาท
ยินดีครับพี่อุย มีอะ Share กันได้นะครับ หรือจะให้ช่วยอะไร ก็ยินดีหากช่วยกันได้
ช่วงนี้มีการสอนภาคปฏิบัติกันแล้วนะครับ อาจารย์ท่านใดที่สอนในคลินิกแล้วช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรเล่าสู้กันฟังบ้างนะครับ
แจมด้วยคน
IP: xxx.129.10.204
เขียนเมื่อ 

เขียนอย่างไรก็เขียนได้   เพราะคือการเขียน  แต่ของจริงคือนักศึกษา  ลองถามเด็กดูจะได้รู้ว่า  ครูเอื้ออาทรจริงหรือไม่   ที่สำคัญ ครูเองตีความคำว่าเอื้อาทรถูกแค่ไหน  แต่ที่เห็นๆ  ตีความผิดมากกว่า  เป้าหมายของการจัดการความรู้น่าจะเป็น ความจริงจังในการทำ  มิใช่ การที่แสดงความคิดเห็น  เพราะที่ลงความเห็นกันมา  คือ routine ที่ทำอยู่แล้ว ไม่มีรัย ที่ชัดเจนและคนอ่านจะนำไปใช้ต่อได้เลย   ต้องถามครูว่า ทุกวันนี้ ทุ่มเท เตรียมตัวเรื่องการสอนให้เด็กแค่ไหน ที่จะทำให้เด็กได้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแค่ไหน   อย่างที่บอก มันขัดกันมากกว่า  สิ่งที่ตรวจสอบได้คือ ผลสอบของนักศึกษา  และ คุณภาพของนักศึกษาหรือเปล่า   

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณ แจมด้วยคนที่แสดงความเห็นว่าเป้าหมายของการจัดการความรู้น่าจะเป็น ความจริงจังในการทำ แต่ที่บอกว่า routine ที่ทำอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีครับ ก็ขอให้ทำให้จริงจังต่อไปนะครับ

.......คุณแจมด้วยคน ตีความ คำว่าเอื้อาทร ว่าอย่างไรครับ เอามา share กันนะครับ จะได้เพิ่มพูนความรู้กัน

.......คุณแจมด้วยคน ทุ่มเท เตรียมตัวเรื่องการสอนให้เด็ก อย่างไรบ้างครับ เอามาเล่าสู่กันฟัง(อ่านก็จะดีนะครับ)

และที่สำคัญ .......คุณแจมด้วยคน มีวิธีการอย่างไรบ้างครับที่จะช่วยทำให้ผลสอบของนักศึกษา และคุณภาพของนักศึกษาเราดี ......เปิดตัวแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันก็จะเป็นประโยชน์นะครับ

for get me not
IP: xxx.42.68.176
เขียนเมื่อ 

ในฐานะศิษย์เก่ารุ่น 24 ดีใจที่เห็น วพ. พปก. มีความก้าวหน้าและทันสมัย  คุณครูทุกท่านเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับลูกศิษย์ก็มีคุณค่าพอที่จะสร้างสรรให้ลูกศิษย์เป็นคนดีค่ะ "ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน"