นาย ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก

อาจารย์
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Usernametitipong
สมาชิกเลขที่6474
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นายฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก

จบการศึกษาระดับประถมจากโรงรียนบ้านบึงสวย อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

จบป.ตรี จากภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จบป.โท จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำงานที่ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะโครงการจัดตั้งสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)

"ทำไมถึง Longman จริง ๆ แล้วที่มา มาจากระหว่างที่เรียน Anatomy ในส่วนของ Skull เรียนกันไปเรียนกันมา เพื่อนหันหน้ามามองหน้าเราเข้า เพื่อนมองว่าเราคางยาว เอาละสิเพื่อนเลยตั้งฉายาให้ซะเลย Longman(mandible) แต่ก็ชอบนะครับแปลกดี"