ผมว่า  หลายองค์กร  ทำ TPM (จะย่อว่า Total Productive Maintenance หรือบางองค์กรจะใช้ว่า Total Productive Management ก็ได้ เพราะ เขาผนวก เอา TQM - Safety Management - Environment System เข้าไปด้วย) โดย ลอก ญี่ปุ่นมาแบบ ไม่พลิกแพลงเลย

 

เราไปดูงานที่ไหนๆ ไปเอาระบบต่างชาติมา  เรามักจะเอามาแบบ "รับรู้"   เอามาแบบ "What" เราไม่ได้เห็น กระบวนการทางความคิด ที่อยู่เบื้องหลัง สิ่งที่เราไปรับรู้มา

 

ผมและชาวปูนฯ แก่งคอย   ได้ร่วมกัน ที่จะประเมินผล  การทำ TPM ด้วยการดูพฤติกรรมของคน ที่ดูแลเครื่องจักร  มากกว่า จะไปวัดผลที่ เครื่องจักร สะอาด เดินได้เต็มกำลัง ได้นานๆ  ประหยัด

 

เรามาเริ่ม จากการตั้งคำถาม  ( เราเชื่อว่า  การตั้งคำถาม เป็นประตูเปิดไปสู่ปัญญา) 

เรา สรุปว่า เราน่าจะ ศึกษาพฤติกรรมว่า ทำไม คนบางคนรักเครื่องจักร รักเครื่องใช้  รักรถยนต์ รักกล้องของตนเอง  

เราจะลองศึกษาด้วยการสัมภาษณ์   คนที่รัก / ไม่รัก เครื่องมือ เครื่องจักร   เพื่อหา Factors  ต่างๆ