ความเห็น 433088

TPM แบบดูพฤติกรรม

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  ผมเรียกว่าเอาเฉพาะกายภาพมาแต่จิตวิญญานลืมเอามาด้วย  ไม่ว่าคนที่เป็นผู้ให้ความรู้  หรือนักการเมืองผู้หลงไหลประชาธิปไตย