ในฝัน


Huachiew Chalermorakeit University
Username
hbuajalearn
สมาชิกเลขที่
5833
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

..... ปี ๒๕๑๔ มีเด็กหญิงตัวอ้วนสามกิโลกว่า ได้ลืมตาดูโลก ณ ฝั่งธนฯ  พ่อแม่ได้ส่งให้ร่ำเรียนหนังสือจากประถมกับโรงเรียนราชวินิต (หลังสวนอัมพร) และมัธยมต้นโรงเรียนราชวินิตมัธยม (แถวสนามม้า) จนปี ๒๕๓๖ก็จบเป็นพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ มาเป็นพยาบาลประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เกือบสองปี พร้อมทั้งเรียน ป.โท หลักสูตรการพัฒนาสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนจบกลายเป็นอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในปี ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน และปี ๒๕๔๗ ได้จบปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝึกฝนในเรื่องของระบบการพยาบาล การพยาบาลชุมชน และระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ..... ปี ๒๕๔๙ ได้ฝึกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น .....

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี