บันทึกเรื่องสังเวชนียสถานนี้ มีที่มาที่ไป คือ ระหว่างเดินทางไปบ้านผู้หว่านเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2549 นั้น ผมเดินทางกับคุณบอย (สหเวช) เราออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแต่เช้าเพื่อไม่ต้องเร่งรีบเกินไป โดยรถเช่า ประมาณให้ถึงบ้านผู้หว่านเวลาประมาณ 17.00 น.
    ช่วงก่อนเที่ยงเราทำเวลาดีมาก พอเข้าเขตจังหวัดนครปฐมเราก็หลงทางไปพุทธมณฑล พอดีคุณบอยยังไม่เคยมาเราก็เลยแวะไปไหว้พระสักหน่อย
    คุณบอยไปได้เอกสารเกี่ยวกับสังเวชนียสถาน ๔ ตำบลมา เราก็เลยวางแผนไปเยี่ยมทั้ง ๔ ตำบลเลย แห่งแรกที่เราจะนำไปเยี่ยมชมและนมัสการก็คือ ตำบลประสูติครับ

ตำบลประสูติ

   
 
 

คลิกภาพใหญ่

   

    มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประดิษฐานหินสัญลักษณ์ รูปดอกบัว 7 ดอก หินสัญลักษณ์ ทั้ง 7 ก้อน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1.50 เมตร สูง 0.80 เมตร แกะสลักเป็นรูปดอกบัวกำลังแย้มบาน ช่วงบนแกะสลักลายนูน รูปพระพุทธบาท กลางฝ่าพระบาท สลักชื่อ แคว้นต่างๆ 7 แคว้น ที่สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศพระธรรม คำสั่งสอน รวม 7 แคว้น แคว้นละ 1 ดอก ดังนี้คือ (1) กาสี-โกศล (2) มคธ-อังคะ (3) สักกะ (4) วัชชี (5) มัลละ (6) วังสะ และ(7) กุรุ ส่วนรอบนอกพระพุทธบาท แกะสลักพระคาถา

     
   
  ภาพแสดงดอกบัวดอกที่ ๒ สลักชื่อแคว้น มคธ-องฺค
กลางฝ่าพระบาท และสลักพระคาถารอบนอก
ถ่ายภาพโดย beeman
    คลิกดูภาพใหญ่
 
   
  ภาพหินสัญญลักษณ์แสดงดอกบัว ๗ ดอก
(ในภาพมี ๕ ดอก) มี beeman คนตัวเล็กประกอบฉาก
ถ่ายภาพโดยคุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์   คลิกดูภาพใหญ่
 
     


   มีเรื่องเล่าว่า เมื่อพระพุทธองค์ประสูติ ได้ย่างพระบาทเดิน ๗ ก้าว เป็นนิมิตว่า พระองค์จะประกาศสัจธรรมไป ๗ แคว้นใหญ่ ในชมพูทวีป ครับ...

ที่มา : http://thaispecial.com/budhamonthon/budhamonthon3.htm