ความเห็น 38134

สังเวชนียสถาน (ไทย) ๓ : ตำบลประสูติ

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณนะค่ะที่เป็นพุทธบริษัทด้วยกัน