ระบบฟิล์ม-สรีน ที่ใช้ในการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม เป็นแบบใด ?   เพราะอะไร ?