ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุจราจร

               ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้ทำการศึกษาถึงมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมา จากอุบัติเหตุจราจร โดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปี 2545 แล้วได้รายงานความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทยในแต่ละปีไว้ว่า มีมูลค่าสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ  120,000 ล้านบาท (ADB, 2004) คิดเป็น 2.10 % ของ GDP

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถึงบ้านอย่างปลอดภัยความเห็น (3)

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.23
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์เปมิช                                        
  • ยินดีต้อนรับสมาชิก Gotoknow ครับ...                                                              
เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ
เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ