พี่เม่ยเขียนบันทึกในประเด็น อย่างไรคือบันทึกข้อร้องเรียน?..และ..อย่างไรคือบันทึกอุบัติการณ์? ซึ่งเก็บมาได้จากวงเสวนา ลปรร.คนทำกิจกรรม ISO15189  หลังจากนั้นคุณ ชายขอบ และ Dr.Ka-poom ก็ได้เข้ามาให้ความเห็นที่มีคุณค่าต่อท้ายบันทึกของพี่เม่ย.....
พี่เม่ยอ่าน คห. ของทั้งสองท่านแล้ว...ก็ "get" ได้โดยพลัน ในหลายๆประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะ..ว่า...
 • ข้อร้องเรียน (รวมคำชมเชยด้วยค่ะ) มีแหล่งข้อมูลมาจากผู้ใช้บริการ ซึ่งบางส่วนจัดว่าเป็นบันทึกอุบัติการณ์ บางส่วนไม่เป็นบันทึกอุบัติการณ์ ค่ะ...เช่น
  • ข้อร้องเรียนที่เป็นอุบัติการณ์ เช่น ร้องเรียนเรื่องความบกพร่อง ความผิดพลาดและเสนอแนวทางแก้ไข
  • ข้อร้องเรียนที่ไม่เป็นอุบัติการณ์ คือการร้องเรียนตามความรู้สึกหรือความเห็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เช่นขอให้ติดพัดลมเพดานเพิ่มขึ้นเพราะร้อนจัง...
 • บันทึกอุบัติการณ์ เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่ได้มาจากสองส่วนใหญ่ๆ... ส่วนหนึ่งได้จากการตรวจสอบ สอบทวนแล้วพบเห็นข้อควรปรับปรุงของผู้ปฏิบัติงานเอง และอีกส่วนหนึ่งได้จากข้อร้องเรียนที่เป็นอุบัติการณ์
 • และแน่นอนค่ะ
  • ข้อร้องเรียนมีประโยชน์ในการนำมาใช้ปรับปรุงงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
  • ส่วนบันทึกอุบัติการณ์ มีประโยชน์ในการนำมาใช้พัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
     เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การพูดถึงบันทึกว่าเป็นชนิดใดก็ไม่ใช่ปัญหา สำคัญที่การนำบันทึกเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์มากกว่าค่ะ...
พี่เม่ยต้องขอบคุณ "คุณชายขอบ+Dr.Ka-poom" ด้วยค่ะ ที่ช่วยกระตุกต่อม "get" ของพี่เม่ยให้ทำงานในเรื่องนี้ค่ะ....