Story Telling by Pictures at Seattle part 2

ภาพที่ ๑ Skytrain นำทีมงานไปรับกระเป๋าที่สนามบิน รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย (ใส่หมวก) คณบดี ใหม่ล่าสุด จากคณะพยาบาลศาสตร์ (คลิก) ศิษย์เก่าคณะพยาบาลฯ ม.ข รุ่นที่ ๒ ถัดไปคือ รศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย (คลิก) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.สุลัดดา ลอยฟ้า คณบดี คณะศึกษาศาสตร์(คลิก) และ หนุ่มที่นั่งสุดท้าย คือ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดำรง หอมดี ศิษย์เก่า ม.ข ท่านแรก ที่ได้เกียรตินิยม อันดับ ๑ ของคณะฯ

ภาพที่๒ ทีมงานระหว่างรอ ออกไปใช้ชีวิตร่วมกัน บางท่านงีบรอเวลาออกไป ผจญ ความหนาว ๑๐ กว่าองศาเซลเซียส

ภาพที่ ๓ รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่าจาก WSU (หนุ่มเสื้อแจ๊คเก็ตสีเนื้อ) กำลังควง ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (คลิก)ทั้งสองเป็น ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาเป็น ผู้บริหารระดับสูง ซ้ายมือของท่านอาจารย์ละออศรี คือ รศ.นพ.ศักดา ไชกิจภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักนวตกรรมการเรียนการสอน (คลิก)

ภาพที่ ๔ ซ้ายมือสุด รศ.นพ.สมภพ พระธานี ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คลิก) คนกลาง คือ ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ อาจารย์หมอศักดา ชัยกิจภิญโญ

ภาพที่ ๕ ภาพรวมก่อนไปทานข้าวหม้อเดียวกัน และ ร่วมกันพัฒนา "มอดินแดง สู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย" ต้องจัดการความรู้สึกที่ดีต่อกันก่อน (ทีมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝากบอกมาครับ)

ภาพที่ ๖ รศ.ดร.สมาน ลอยฟ้า เป็นท่านเดียวที่มีผู้ปกครอง คือ รศ.ดร.สุลัดดา ลอยฟ้า มาจาก เมืองหมอแคน อาจารย์ ดร.สมาน เป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการท่านใหม่ครับ (คลิก) (ขวามือของภาพ) ท่าน รศ.นส.พประจักษ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังย่องมา ผมแอบงีบไปหน่อยครับ

ภาพที่ ๗ จากซ้ายไปขวา คือ ท่านอาจารย์ ดร.ละออศรี รศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม หรือ อาจารย์ต้อม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโก (คลิก) และ ท่านคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ชูชาติ ที่ให้ทีมงาน KKU_KM ไปพัฒนาเรื่องการจัดการความรู้ให้กับทีมงานสำนักงานคณบดีทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์ (คลิก)

ภาพที่ ๘ ทานข้าวหม้อเดียวกันแล้วออกมา เก็บภาพความรู้สึกที่ดีๆกันต่อ

ภาพที่ ๙ Dean Forum ลปรร กันอย่างพี่ๆน้อง ชาวมอดินแดง จากซ้าย รศ.ดร.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์ ซึ่งไปร่วมประชุม UKM ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลิก) รศ..สุเมธ แก่นมณี (เสื้อสีกรมท่าล้วงกระเป๋า เพราะว่าหนาวครับ) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ สองสมัย (คลิก)  รศ.ดำรง หอมดี เสื้อสีน้ำตาง รศ.ทพ.อินทรพล หอวิจิตร คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ (คลิก) กำลัง ชี้มือ อย่างนี้ต้อง "จัดฟัน ก่อน มา ลปรร" และ

 ที่หันหลัง "ใครเอ่ย?"

ภาพที่ ๑๐ รศ.ดร.สุลัดดา ลอยฟ้า ผู้ปกครองของบางท่านกำลัง โบกมือ "มาค่ะ" และ ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย อดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ สองสมัย "มาครับ

 ขออนุญาต รายงานแค่นี้ก่อนครับ ทุกท่านที่โน่นนอนกันหมดแล้วครับ

JJ