หลังจากที่ได้ค้นคว้าและศึกษา การจัดการความรู้ มานานพอสมควร ก็มีความคิดที่หาเครื่องมือมาช่วยจัดการความรู้ โดยออกแบบและลงทุนทำ software ชื่อว่า gkm (global knowledge management) แนวทางเริ่มต้น ทำโดยดูการออกแบบและใช้งานของ hotmail เพื่อจะได้ให้ใช้งานง่ายและมีความเป็นสากล หลังจากนั้นก็ออกแบบให้สามารถ แสดงผลระดับความรู้ การแลกเปลี่ยน การจัดเก็บ การค้นหา การส่งเสริมให้ได้ความรู้