ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทุกท่านให้ให้ความร่วมมือ เดินทางมาร่วมประชุมในวันที่ 9-10 พ.ค. 49 ที่ผ่านมากว่า 100 คน นับเป็นการทำงานที่แท้จริง เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโลยีไปสู่รากหญ้า

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจะออกมาเป็อย่างไร แต่ผมก็เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้าร่วม ล้วนมีความปรารถนาดีที่จะให้โครงการ คลินิกเทคโนโลยี ของ พวกเรา ประสบผล ทั้งด้าน ประสิทธิภาพ(Output) และ ประสิทธิผล(Outcome)