สังเวชนียสถาน (ไทย) ๑ : บทนำ

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สังเวชนียสถาน หมายถึง สถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า มี ๔ แห่ง คือ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงธรรมครั้งแรก และและสถานที่ปรินิพพาน

    สังเวชนียสถาน หรือ สถานที่ซึ่งควรจะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช (ความสลดใจกระตุ้นเตือนจิตใจให้คิดกระทำแต่สิ่งที่ดีงาม)  หมายถึง สถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า มี ๔ แห่ง คือ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงธรรมครั้งแรก และและสถานที่ปรินิพพาน ก่อนอ่านบันทึกนี้ ผมขอ Link ข้อเขียนหรือบันทึกของ อาจารย์หมอวัลลภ ซึ่งมี 10 ตอนดังต่อไปนี้ (นับถึงวันวิสาขบูชา 12 พฤษภาคม 2549)

 1. สังเวชนียสถาน2549 (1)
 2. สังเวชนียสถาน2549 (2)
 3. สังเวชนียสถาน2549 (3)
 4. สังเวชนียสถาน2549 (4)
 5. สังเวชนียสถาน2549 (5)
 6. สังเวชนียสถาน2549 (6)
 7. สังเวชนียสถาน2549 (7)
 8. สังเวชนียสถาน2549 (8)
 9. สังเวชนียสถาน2549 (9)
 10. สังเวชนียสถาน2549 (10)

    หากไม่คลิกเข้าไปอ่านจะข้ามมาก่อนก็ได้ครับ สังเวชนียสถานประกอบด้วย

 1. สถานที่ประสูติ พระพุทธเจ้าประสูติเมื่อวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ที่ใต้ต้นไม้รังหรือต้นสาละ แห่งสวนลุมพินีวัน อันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง กบิลพัสดุ์และชาวเมืองเทวทหะ ปัจจุบันคือวิหารลุมพินี (จุดที่ประสูติพระเจ้าอโศกมหาราชทรงปักเสาหินไว้) อยู่ห่างจากชายแดนอินเดีย-เนปาลประมาณ ๓๒ กิโลเมตร
 2. สถานที่ตรัสรู้ เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ที่โคนต้นโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ปัจจุบัน อยู่ทางทิศตะวันตก ของวิหารพุทธคยา ตำบลพุทธคยา จังหวัดคยา (ห่างจากจังหวัด ๑๒ กิโลเมตร) รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
 3. สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ ปีระกา ธรรมที่ทรงแสดงครั้งแรกคือ "ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร" ปัจจุบันสถานที่แสดงธรรมแห่งนี้มีพระสถูป เรียกว่า "ธัมเมกขสถูป" ตั้งอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ที่สารนาถ (ห่างจากสถานที่ตรัสรู้ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร) ใกล้เมืองพาราณสี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
 4. สถานที่ปรินิพพาน พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ เป็นปีเริ่มต้นพุทธศักราช ๑ ปี ปัจจุบันสถานที่ดับขันธปรินิพพาน ได้จัดทำเป็นสถูปปรินิพพาน ตั้งอยู่ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

        สังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่งนี้ เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ซึ่งพุทธศาสนิกชนควรไปสักการะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระพุทธองค์ และเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต แต่เนื่องจากสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่งนี้ อยู่ในประเทศเนปาลและอินเดีย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคงสูงมาก ดังนั้นทางรัฐบาลไทย จึงได้จำลองสถานที่ดังกล่าวไว้ในบริเวณพุทธมณฑล อำเภอศาลายาจังหวัดนครปฐม คนไทยควรหาโอกาสไปเยี่ยมสักการะ อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ

        สำหรับบันทึกฉบับนี้ขอนำภาพจากสถานที่จริง มาให้ชมกันก่อนครับ

     
 
 

 เสาหิน ลุมพินี

พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้

 
 

ธัมเมกขสถูป สารนาถ  

สาละวโนทยาน กุสินารา

 

ที่มา : http://www.dhammathai.org/buddhism/sangvechani4.php
อ้างอิง : http://www.geocities.com/peera_pin/page5.html

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (9)

-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
 • ได้ข้อมูลครบเลยครับ
 • ขอบคุณทั้งอาจารย์สมลักษณ์ คำสิงห์ ไม่ใช่สิ
  วงศ์สมาโนดน์และคุณหมอด้วยครับ
สมล้กษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ คุณขจิตครับที่เข้ามาร่วมแจม
 • ดูคุณขจิต ถ้าจะชอบเรื่องสังเวชนียสถานนะครับ ติดตามอ่านบันทึกของคุณหมอวัลลภทุกตอนเลยครับ
 • และได้ลปรร. ทุกตอน
 • ผมเพิ่งอ่านครบ ๑๐ ตอน (แบบเร็วๆ) ของอาจารย์หมอวัลลภตอนทำลิงค์นี่แหละครับ
 • เป็นเรื่อง series ที่ดีมากเลยครับ
-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
 • ชอบอ่านเกี่ยวกับสังเวชนียสถาน โบราณคดี เนื่องจากเกิดที่เมืองกาญจนบุรี มีของโบราณมากเลยครับ...แต่คนไม่โบราณนะครับ(ว่าจะเปลี่ยนไปสอนโบราณคดีแล้วครับ ไม่สอนแล้วภาษาอังกฤษ) ยิ้ม.. ยิ้ม...
 • ขอบคุณมากครับ
สมล้กษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
 • เหมือนผมเลยครับ ผมชอบประวัติศาสตร์ กับภาษา(ไทย) ครับ
งง
IP: xxx.9.250.106
เขียนเมื่อ 

ทัมไมใช้เพลงสามก๊กขึ้นอ่า แต่เนื่อหาดีค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • พอดีเจ้าของบล็อก ชอบอ่านสามก๊ก..อ่ะ
 • เพราะได้รับข้อคิดดีๆ จากการอ่านสามก๊ก..อิอิ
punch
IP: xxx.27.67.4
เขียนเมื่อ 

ในข้อสอบมีถามด้วย แล้วก้อตอบถูกด้วย

เขียนเมื่อ 
 • เก่งมากครับ
เมย์
IP: xxx.8.31.25
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณผู้เขียนมากนะคะที่เขียนเรียงดีๆที่หนูได้ร้จัก