เพลง Okalahoma Mixtureเป็นเพลงประกอบท่าทาง(Total physical response    ) ครั้งแรกผู้เขียนไม่รู้จักชื่อเพลง แต่เรียกว่าเพลง Oh we charge จนกระทั่งพบชาวต่างประเทศที่มาจาก Okalahoma ได้บอกว่าเขาเรียกว่า Okalahoma Mixture เพลงมีเนื้อร้องว่า

 

         Oh we charge to the left, and we charge to the right
         And we walk and we walk and we walk all night.
         From the heel to the toe, and a half way round.
          From the heel to the toe, and a new friend’s found.

 

 

  

   มีขั้นตอนการสอนดังนี้ left(ทางซ้าย) , right(ทางขวา) สอนท่าทาง  สอนอวัยวะเช่น  heel(ส้นเท้า    ) toe (ปลายเท้า  ) สอนคำศัพท์ที่สำคั

  1.  สอนนักเรียนร้องเพลง Okalahoma Mixture
  2.  นักเรียนจัดวงกลมวงใหญ่หนึ่งวง
  3. นักเรียนจับคู่กันเหมือนการเต้นรำ โดยอยู่ในรูปวงใหญ่ เมื่อร้องเพลงเช่น Oh we charge to the leftนักเรียนทุกคนก็ขยับมาทางซ้ายAnd  we charge to the right นักเรียนทุกคนก็ขยับมาทางขวา
  4. And we walk and we walk and we walk all night นักเรียนทุกคนเดินไปข้างหน้า
  5.  From the heel to the toe, and a half way round. นักเรียนใช้เส้นเท้าซ้ายแตะพื้นและเปลี่ยนเป็นปลายเท้าแตะพื้นและเดินไปครึ่งก้าว
  6. From the heel to the toe, and a new friend’s found. นักเรียนใช้เส้นเท้าขวาแตะพื้นและเปลี่ยนเป็นปลายเท้าแตะพื้น หมุนเป็นครึ่งวงกลม เพื่อหาคู่ใหม่

 


นักเรียนจะร้องเพลงและเต้นรำไปโดยเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆ  ปัญหาของผู้เขียนคือใช้กับนักเรียนประถมศึกษาบางชั้นไม่ได้เพราะนักเรียนอาย ไม่กล้าจับมือกัน ในกรณีที่ต่างเพศกัน  แต่สามารถใช้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้ดีมาก  ใครมีเพลงดีมาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับ

ฟังเสียงเพลงของครูอยุธยาร้องเพลงนี้ได้ที่นี่ครับ