ความเห็น 29987

สังเวชนียสถาน (ไทย) ๓ : ตำบลประสูติ

สมล้กษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ JJ ณ Seattle

  • รอหนังสือเชิญอยู่ครับ
  • ทีมมน.ต้องไปได้ครับ
  • ผมได้รับไฟเขียวจากหัวหน้าภาคคือดร.สุริศักดิ์แล้วครับ