จากการที่ สำนักหอสมุดได้จัดทำ "โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการให้บริการ" โดย อาจารย์วลุลี โพธิรังสิยากร บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 9 รักษาการหัวหน้าห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เสียสละเวลาอาสามาเป็นผู้ดำเนินการนั้น บัดนี้ได้สิ้นสุด Course เรียบร้อยแล้วด้วยความสุข  อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงเพลง <p align="center"></p>

ช่วงการเรียน Class สุดท้ายของแต่ละกลุ่ม อ. เจี๊ยบ ผู้สอนได้เตรียมนำเพลงภาษาอังกฤษเพราะๆ ความหมายดีๆ ยุค sixty seventy มาให้ฟัง และทำแบบทดสอบกัน เพื่อฝึกฝนการฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ  ช่วง class ท้ายๆ นี้ปรากฎว่ามีผู้ที่กระตือรือร้นเข้าเรียนเป็นพิเศษหลายคน หลายท่านโดยเฉพาะบรรณารักษ์ฝ่ายบริการ คุณวันเพ็ญ คุณขวัญตระกูล   นอกจากจะเข้าเรียนกลุ่มตัวเองแล้ว ยังขอเข้าแจมกลุ่มอื่นๆตามมาด้วยหลายครั้งเพื่อฝึกการฟังเพลง และทำแบบฝึกหัด  (นักล่ารางวัลเลยนะคะเนี่ย)   ซึ่งใน class ได้มีการแลกกันตรวจผลทดสอบและให้รางวัล ผู้ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มด้วย ... งานนี้จึงมีแรงจูงใจเป็นพิเศษ

เพลงที่เราได้ฝึกฝนฟังกัน ก็มีอาทิ Sugar Sugar , Top of the World, Solitare เป็นต้น เพลงยุคก่อนๆ ฟังสบายๆ และความหมายดีมากๆ  เรียกว่ามีหลายคนติดใจ อยากให้มี Course เรียนภาษาอังกฤษจากเพลงกันเลยทีเดียว

** ฝากท่านที่ชอบฟังเพลงฝรั่ง อยากฝึกภาษา หรือมีแหล่ง download เพลงหรือ Lyric เพลงดีๆ มาให้เราฟัง อย่าลืมแนะนำมานะคะ .... **