ความเห็น 30450

สังเวชนียสถาน (ไทย) ๓ : ตำบลประสูติ

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.23
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์สมลักษณ์
  • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์ ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านครับ... สาธุ สาธุ สาธุ