ผู้เขียนเป็นผู้ช่วยท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ อบรมครูมัธยมศึกษาเพื่อทำโครงงานภาษาอังกฤษได้ website ดีๆเลยเอามาเผยแพร่ครับ ลองเข้าที่      http://www.nwt.literacy.ca/northernedge/NEIssue3/Index.html

จะมีรูปภาพและเรื่องให้เลือกเช่น Learning about Chat Rooms, Consumer Math, New Idea Series , The wolverine Project  และ Voices from Tuktoyaktuk ลองเลือกแล้วกด  playผลเป็นอย่างไรบอกด้วยนะครับ


 

* ขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ มากครับที่แนะนำwebsite สอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่เพื่อใช้สอนโครงงานภาษาอังกฤษ