ก่อนอื่นให้คลิกที่ปุ่มสตาร์ท (start) ครับ เลือกที่รัน (run) เมื่อปรากฏรูปขึ้นมาแล้วให้พิมพ์คำสั่งว่า " OSK " (เพื่อนผมบอกว่าย่อมาจาก On-Screen Keyboard) ผลที่ได้คือ คีย์บอร์ดเสมือนบนหน้าจอ บนหน้าจอจะแสดงโปรแกรมที่มีหน้าตาแป้นคีย์บอร์ด  คุณสามารถเลือกคลิกตัวอักษรหรือปุ่มคำสั่ง ที่มา เมล์ที่ส่งๆกันต่อๆกันมา