ครู-นักเรียนสวดมนต์ พระธาตุชเวดากอง<p>ยุคนี้คนเรามีโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวมากขึ้น ทว่า... อายุยืนไม่ได้มีดีไปเสียทั้งหมด </p><p>ปัญหาที่มาคู่กับอายุยืนคือ ความเสื่อมต่างๆ โดยเฉพาะสมองจะปรากฏชัด อาจเกิดเป็นโรคสมองเสื่อม เช่น อัลไซเมอร์ ฯลฯ</p><p>

ข่าวดีวันนี้คือ สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National institute of health / NIH) จึงทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเสื่อมของสมอง ปรากฏว่า

ได้ปัจจัยต่างๆ มาหลายข้อ ทั้งปัจจัยด้านดีและด้านร้ายที่มีผลต่อสมอง ปัจจัยเหล่านี้มีทั้งปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้ และปรับเปลี่ยนไม่ได้

</p><p>ผู้เขียนขอยกปัจจัยบางส่วนมาเล่าสู่กันฟัง เริ่มด้วยปัจจัยด้านร้ายมาก่อนปัจจัยด้านดี เพื่อให้บทความตอนนี้ happy ending หรือจบลงด้วยดี </p><p> </p><p>ปัจจัยด้านร้ายได้แก่ </p><ul>
 • อายุมาก
 • ความดันเลือดสูง
 • โรคเส้นเลือดสมองอุดตัน (stroke / TIA)
 • เบาหวาน
 • ซึมเศร้า (low mood)
 • เจ็บป่วยเรื้อรัง
 • พิการ
 • ความเครียด
 • และเพศหญิง(ผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย จึงมีโอกาสเกิดโรคสมองเสื่อมมากกว่าไปตามอายุ)
 • </ul><p></p><p>ท่านผู้อ่านที่เป็นผู้หญิงอย่าเพิ่งตกอกตกใจ รายงานการศึกษานี้ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อโรคสมองเสื่อม…</p><p>การที่โรคนี้พบมากในผู้หญิงน่าจะเป็นเพราะผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย ผู้ชายคงจะเสียชีวิตก่อน เลยไม่มีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมก็เป็นได้</p><p></p><p>ทีนี้มาดูปัจจัยด้านบวกบ้าง ปัจจัยด้านบวกได้แก่ </p><ul>

 • การศึกษาสูง
 • ฐานะทางเศรษฐกิจสูง(รวย)
 • มีระบบสนับสนุนสุขภาพจิต (emotional support systems) เช่น ครอบครัวดี เพื่อนฝูงดี สังคมดี ฯลฯ
 • สมรรถภาพปอดดี
 • ไม่ใช้แอลกอฮอล์มากเกิน
 • และการออกกำลังกาย
 • </ul><p></p><p>ถ้าประมวลปัจจัยเหล่านี้เข้าด้วยกันจะเห็นว่า การรักษาสุขภาพพื้นฐาน โดยเฉพาะการออกกำลังกาย การกินอยู่อย่างพอดี การศึกษาเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และการมีสังคมประเภทช่วยเหลือเกื้อกูลกัน</p><p>ท่านผู้อ่านที่ไม่รวยอย่าเพิ่งตกอกตกใจ คนไทยบ้านเราถึงไม่รวยก็มีชีวิตที่ดีงามได้ เพียงแต่ขอให้รู้ประมาณ ไม่ก่อหนี้โดยไม่จำเป็นจริงๆ ปลูกพืชผักสวนครัว ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อย่างนี้ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้</p><p></p><p>ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพดี กินอยู่อย่างพอดี จะได้มีสมองดีไปได้นานๆ... </p><p>แหล่งข้อมูล:</p><ul>

 • ภาพคณะครู-นักเรียนพม่าสวดมนต์ ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง (กรกฎาคม 2548).
 • โปรดสังเกตว่า ชาวพม่าจะมีกังสดาล(ชี้-สิ)สำหรับตีบอกบุญเทวดา เทวดาพม่าคงจะรักชาวพม่ามาก เพราะชาวพม่าให้บุญเทวดาบ่อยเหลือเกิน
 • ชาวพม่าชอบสวดมนต์คราวละนานๆ โดยเฉพาะในคราวประสบเคราะห์ภัยอาจจะสวดติดต่อกันเป็นวัน หรือเป็นสัปดาห์จนกว่าวิกฤตการณ์จะผ่านไป สังคมตะวันออกเป็นสังคมที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสูงกว่า และดูจะอบอุ่นกว่าสังคมตะวันตก >>> แนะนำให้อ่านเรื่อง "ความเชื่อเกี่ยวกับพระปริตรและการสะเดาะเคราะห์ของชาวพม่า. ศูนย์พม่าศึกษา. >>> http://www.myanmar.nu.ac.th/cult/index4_12.htm
 • ขอขอบคุณ > Approaching brain health from a new perspective. Physician’s Weekly. May 8, 2006. Vol. XXIII. No.18. http://www.physiciansweekly.com/article.asp?issueid=345&articleid=3227 > May 9, 2006.
 • ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก บ้านสุขภาพ มีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค
 • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
 • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT ศูนย์มะเร็งลำปาง
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙
 • </ul>