รักและเอาใจใส่

เหนือคำว่ารัก คือความเอาใจใส่

การจัดการความรู้ต้องยึดที่ความรักเป็นปฐมบท

แล้วเติมสิ่งที่ดี ๆ ด้วยความเอาใจใส่     ทุกโครงการและแผนงานหากขาดความเอาใจใส่

ทำอย่างขอไปทีจะไม่ประสบผลสำเร็จใด ๆ เลย   ใจของคนเป็นใหญ่  ใจเป็นนาย

ส่วนกายนั้นเป็นบ่าว     การจัดการความรู้เป็นเหมือนคลังแห่งความรู้ท่เรามีแล้วนำมาบริหาร

จัดการให้ง่ายต่อการสืบค้น   ง่ายต่อการสื่อสารและขยายผลไปสู่บุคคลอื่น ๆได้อย่างไม่จำกัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หว้านใหญ่ อุดร 3ความเห็น (3)

Tadsanee
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนโครงการวิจัยค่ะ  หวังว่าคงจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ตอนที่มาเยี่ยม สพท.และโรงเรียนจำได้ว่าท่านมากันพร้อมหน้าเต็มห้องประชุม  คณะวิจัยได้บันทึกจุดเด่นของโรงเรียนของท่านไว้ดังนี้

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม  ครูผู้สอนมีวิทยฐานะสูงกล่าวคือ เป็นอาจารย์ ระดับ 3 เกือบทั้งหมด เป็นโรงเรียนแกนนำ มีเด็กการศึกษาพิเศษร่วมเรียนด้วย ในโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ 12 เครื่อง ใช้ในงานธุรการ 2 เครื่อง ที่เหลือได้ใช้ในการเรียนการสอน ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่มีส่วนช่วยให้ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศดี

ยังมีเรื่องดีๆนอกจากนี้มาเล่าสู่กันฟังไหมคะ

Tadsanee
IP: xxx.121.173.248
เขียนเมื่อ 
การอบรมปฏิบัติการทีมแกนนำการจัดการความรู้ที่อุดรได้รับความสำเร็จมากค่ะ คณะวิจัยขอชมเชยทุกท่านที่เข้าร่วม อาจารย์ช่วยตามทีมที่ไปและนำเรื่องเล่าเร้าพลังมาใส่ไว้ในบล็อกสิคะ
เวทีแลกเปลี่ยนระดับเขตพื้นที่
IP: xxx.123.8.15
เขียนเมื่อ 

สนุกมากกับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รดับเขตพื้นที่  ของอุดร  3  เมื่อ  15  มิถุนายน  2550   บางท่านพูดว่า  ตลาดนัด KM

คำว่าตลาดทำให้มองเห็นความหลากหลาย  ของวิชาการที่จะนำมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ก็เป็นเช่นนั้นจริง  เราประทับใจมาก  ๆ กับการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพผู้เรียน "วิทยากรน้อยหิ่งห้อยร้อยแสง"   ทำให้ทราบว่าศักยภาพนักเรียนสูงสุดเทียบเท่า  ผู้มีโลกอันศิวิไลซ์ไว้ในหยิบมือเดียว   เด็กทำได้เพราะมีครูดีที่มี ความตระหนัก  พร้อมดูแลเอาใจใส่  หากลวิธีมาแนะนำ  สั่งสมอุดมการณ์  ประสบการณ์ให้ลูกศิษย์รุ่นต่อรุ่น   นับถือ  นับถือ     ผู้น้อยขอคารวะนักจัดการความรู้ทุกท่าน มาด้วยความเคารพยิ่ง

พิศมัย