ฝึกงาน สำคัญด้วยเหรอ?

การฝึกงาน

  • ประสบการณ์ ครั้งสำคัญของชีวิต ที่ช่วยหล่อหลอม ทัศนคติ เจตคติ จิตสำนึก ต่อวิชาชีพ ช่วงเวลาแห่งการฝึกงานนี้อุดมคุณค่าแห่งชีวิต ผู้ฝึกงานจะได้รับสารแห่งความเจริญงอกงาม ไม่น้อยไปกว่าการเรียนในห้องเรียน
  • แรงบันดาลใจ ให้เกิดทัศนคติต่อวิชาชีพ ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการฝึกงาน จะช่วยให้ผู้ฝึกเห็นมุมมองของการทำงานหลายๆ ด้าน และนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
  • แหล่งฝึก จึงเป็นสถานที่สำคัญมาก เป็นเบ้าหลอม เป็นเส้นทางนำไปสู่จุดเริ่มต้นชีวิตการทำงาน  ฉะนั้น จึงเป็นภาระสำคัญที่สถาบันการศึกษาจะสรรหา พัฒนา แหล่งฝึกที่มีความพร้อม
  • ความตั้งใจ มุ่งมั่น ต่อการฝึกงาน จะทำให้และมองเห็นศักยภาพของตัวเอง และมองเห็นพัฒนาการของวิชาชีพ ว่าเค้าจะมีความภูมิใจ และมีอนาคตที่ดีต่อการทำงาน ก็เวลานี้แหล่ะ
  • การพัฒนาตัวเองของแหล่งฝึก เพื่อพร้อมจะเป็น "ครูประจำแหล่งฝึก" ให้กับผู้ฝึกงาน จึงสำคัญไม่น้อยกว่า "ครูในมหาวิทยาลัย"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แก้มแหม่มความเห็น (0)