GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การบริหารจัดการเรียนรู้เน้นทักษะการคิด

ทักษะการคิด
ในการจัดการเรียนการสอนเพือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน ครูผ้สอนเป็นบุคคลสำคัญในการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการสังเกต  รับรู้ รวบรวมข้อมูล  จำแนก  เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม  คิดประยุกต์  คิดอย่างสร้างสรรค์ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 27706
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)