การบริหารจัดการเรียนรู้เน้นทักษะการคิด

  ติดต่อ

  ทักษะการคิด  
ในการจัดการเรียนการสอนเพือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน ครูผ้สอนเป็นบุคคลสำคัญในการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการสังเกต  รับรู้ รวบรวมข้อมูล  จำแนก  เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม  คิดประยุกต์  คิดอย่างสร้างสรรค์ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านสวาย

หมายเลขบันทึก: 27706, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-18 12:02:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)