การบริหารจัดการเรียนรู้เน้นทักษะการคิด

ทักษะการคิด
ในการจัดการเรียนการสอนเพือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน ครูผ้สอนเป็นบุคคลสำคัญในการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการสังเกต  รับรู้ รวบรวมข้อมูล  จำแนก  เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม  คิดประยุกต์  คิดอย่างสร้างสรรค์ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านสวาย

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 27706, เขียน: 09 May 2006 @ 12:30 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 12:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)