แนวทางติดต่อกับ Internal PCI Modem

FreeBSD
kittipong
เราติดต่อ PCI Modem ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่รับประทานยากครับ แต่วันนี้ก็ขอแนะนำแนวทางในการติดต่อกับ PCI Modem ให้เราได้นำไปทดลองกันนะครับ
1. FreeBSD ของเรารู้จัก internal PCI Modem แล้วหรือยัง
ใช้คำสั่ง # pciconf -lv

หรือสังเกตตอน boot เครื่องครับ
sio0: <Zoom PCI Modem> port 0xe400-0xe407,0xe000-0xe0ff,
mem 0xe2000000-0xe20000ff irq 3 at device 19.0 on pci0
sio0: moving to sio4
sio4: type 16550A

** แสดงว่าพบที่ sio4 ครับ เป็น internal modem

2. หากไม่เจอเราต้อง compile kernel ใหม่นะโดยการประกาศ
device puc

(puc หมายถึง PCI Universal Communications)
แล้ว compile kernel ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ แล้ว FreeBSD ของเราก็จะเก่งขึ้นเรื่องการติดต่อกับ PCI Card


3. จากตัวอย่างคือเราเจอที่ sio4 ครับ แล้วเราลองเปิดไฟล์ /etc/remote ดูครับ

# ee /etc/remote

# Finger friendly shortcuts
sio0|com1:dv=/dev/cuaa0:br#9600:pa=none:
sio1|com2:dv=/dev/cuaa1:br#9600:pa=none:
sio2|com3:dv=/dev/cuaa2:br#9600:pa=none:
sio3|com4:dv=/dev/cuaa3:br#9600:pa=none:
sio4|com5:dv=/dev/cuaa4:br#9600:pa=none:
sio5|com6:dv=/dev/cuaa5:br#9600:pa=none:
sio6|com7:dv=/dev/cuaa6:br#9600:pa=none:
sio7|com8:dv=/dev/cuaa7:br#9600:pa=none:

** สรุปว่าพบที่ com5 ก็สามารถใช้งานได้ครับ

การทดสอบ
========
พิมพ์ # tip com5
หากปรากฏข้อความว่า connected แสดงว่าติดต่อได้แล้วครับ
นอกจากนั้นต้องใช้ AT command ของบริษัท HAYE นะครับในการสั่งการ

ที่มา :: http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=5827

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายก๊อต:รวมแหล่งความรู้ความเห็น (0)