วิจัยนวัตกรรม

  ติดต่อ

  การสอนอ่านด้วยนิทาน  

เริ่มจากการเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เด็กฟังจนจบเรื่อง โดยใช้ภาพประกอบการเล่า  มีการใช้นำเสียง

ขึ้นลงตามเนื้อเรื่อง เพื่อเร้าความสนใจให้เด็กมีความตระหนัก  แล้วให้เด็กเล่าเรื่องต่อกันคนละ ข้อความ หรือหลายข้อความก็ได้ ครุคอยกระตุ้นให้เด็กเล่าเรื่อง   หลังจากนั้นครูนำหนังสือมาให้เด็กอ่านข้อความประกอบเรื่อง  เป็นประโยคสั้น ๆ มีเกมสุ่มเด็กให้ออกมาร่วมการอ่านประโยค ที่ตรงกับข้อความ  และอย่าลืมสับเปลี่ยนเรื่องในการเล่าเรื่อง ในครั้งต่อไป สิ่งที่ได้ คือ

1. เด็กอ่านคำ  ประโยคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องได้

2. เด็กได้คิด   วิเคราะห์ ตามเรื่องที่ฟัง 

3. เด็กได้โต้ตอบความรู้จากเรื่อง

4.  ได้เชื่อมโยงความรู้สู่บทเรื่องตามกลุ่มสาระ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kamtanaสพท.อด.3

หมายเลขบันทึก: 27721, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:53:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)