ครูของพวกเราทุกคน

ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พาณิช

กศน.เกาะคาได้ดำเนินการโครงการจัดการความรู้ ผ่านมาได้ 3 สัปดาห์แล้ว โดยได้ศึกษาค้นคว้าแนวทางการดำเนินการจากการอ่านหนังสือ ท่านศาสตรจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พาณิช  "การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ" ท่านอาจารย์จึงเปรียบเสมือนครูของพวกเราชาวกศน. เกาะคาทุกคน  ทั้ง ๆที่ยังไม่มีโอกาสได้พบปะกันมาก่อนได้แต่ติดตามผลงานท่าน แต่ความศรัทธาในผลงานของท่านมีมาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสภายภาคหน้า พวกเราจะมีโอกาสได้พบกับท่าน และได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดการความรู้ของกศน. เกาะคาต่อไปค่ะ

ณราวัลย์

9 พฤษภาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปางความเห็น (1)

junya
IP: xxx.151.140.121
เขียนเมื่อ 

โครงการจัดการความรู้  นับว่า  เป็นเรื่องใหม่สำหรับเรา  ชาว  ศบอ.เกาะคา  และทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ต่างๆและเราจะนำมาปรับใช้ในการทำงานต่อไป