นานมาแล้ว เนื่องจากพี่ครูต้อย ต้องการหาเพลงช้างใช้สำหรับสอนเด็กเล็กๆๆในโรงเรียน ผู้เขียนเลยค้นจาก google พบเพลงช้างที่นี้ เมื่อเข้าไปดูปรากฏว่ามีสอนเรื่อง ไวยากรณ์ของภาษาด้วย เข้าไปอ่านที่ link ปรากฏว่าพบท่าน รศ. ดร. ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง สมัยก่อนที่ท่านอยู่ธรรมศาสตร์ท่านเป็น ผศ.

   ปัจจุบันท่านอยู่ที่นี่ครับDepartment of Hawaiian and Indo- Pacific Languages and Literatures, University of Hawai'i at Manoa, U.S.A. ผู้เขียนเลยขออนุญาตท่านเผยแพร่ website ท่านให้ความกรุณาตอบมาว่า

          

            อจ.ขจิต คะยินดีให้นำเว็บไซต์  http://www.hawaii.edu/thai/thaisongs/  ไปเผยแพร่ต่อค่ะ ยินดีที่ได้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์กับเด็กไทยด้วย

 

     ลองเข้าไปอ่านและดูเพลงไทยที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ เช่นเพลง ช้าง เพลงสุขาอยู่หนใด(เพลงนี้ผู้เขียนเกิดทันไหมเนี่ย) เพลงผู้ใหญ่ลี เพลงตาอินกะตานา เพลงงามแสงเดือน (สมัยก่อนใช้เป็นเพลงรำวงมาตรฐาน เคยเรียนไหมครับ) เพลงใกล้เข้ามาอีกนิด เพลงตามองตา

   ผู้เขียนชอบ website นี้ ถึงเป็น website ที่ให้ชาวต่างประเทศฝึกภาษาไทย แต่เมื่อดูแล้ว สามารถให้นักเรียนตัวน้อยๆฝึกร้องเพลงและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลงได้อย่างสนุกสนาน ลองเข้าไปเรียนรู้ดูที่นี่นะครับ

 

    ขอบคุณท่าน รศ ดร ยุพาพรรณ หุ่นจำลองมากครับที่อนุญาตให้เผยแพร่ ขอบคุณพี่ครูต้อยที่ทำให้พบข้อมูลสอนภาษาอังกฤษ ขอบคุณทุกๆๆท่านครับที่เข้ามาอ่าน