วัตถุดิบ               อัตรา           คุณสมบัติ

เอ็น 70                   1 กก.          ชำระร้าง,ทำความสะอาด

2.เกลือ                   1 กก.          ปรับความข้น

3.สารกันเสีย             10 ชีชี          กันเสีย

4.น้ำหมักสมุนไพร       8  ลิตร         ผิวเนียน

5.น้ำ                        6  ลิตร         ได้ปริมาณ

6.นมจืด 250 ชีชี          1 ลิตร           ผิวชุ่มชื่น

7.น้ำหอม                   10 ชีชี           ทำให้หอม

8.น้ำผื้ง ( ถ้ามี )          200 ชีชี           ผิวนุ่ม

ขั้นเตรียม

     - เตรียมน้ำเกลือ 1.1.5 กก. ผสมน้ำ 3 ลิตร

     -น้ำหมักสมุนไพร ผสมกับนมสด 4 กล่อง คนให้เข้ากัน

     - น้ำเปล่า  3  ลิตร

ขั้นตอนการทำ

     - กวน  เอน 70 ( ไม่ใส่น้ำให้เปลี่ยนสีครีม ออกเป็นสีขาว เติมน้ำ  3  ลิตร ( เติมลงไปทีละน้อยๆ (หยาดน้ำ ) จนครบสามลิตร ข้อสังเกตุ เอ็น 70 จะข้น

     - เติมน้ำเกลือที่เตรียมไว้ ทั้งหมด 3 ลิตร กวน 15 นาที

     - เติมทุกอย่างในขั้นตอนการเตรียมได้ กันเสีย น้ำหมักสมุนไพร น้ำเปล่า น้ำผึ้ง กวน 10 นาที่

     - พักไว้อย่างน้อย 4-6  ชั่วโมง เพื่อให้ฟองยุบ

     - บรรจุขวด