๒ รางวัลชีวิต..อันทรงเกียรติ


 

 

 

๒ รางวัลชีวิต..อันทรงเกียรติ

 

นับเป็นโอกาสและโชคดีของชีวิต กับ “รางวัลชีวิต..อันทรงเกียรติ”

๒ รางวัลที่ได้รับ..ที่อยากบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้ร่วมภาคภูมิใจด้วย

ขอบคุณโอกาสดีๆของชีวิตค่ะ

ขอบคุณ G2K  

Gateway of Thailand's Online Knowledge Management

ขอบคุณ สวพอ. สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา

ASSOCIATION OF INSTITUTITIONAL RESEARCH AND HIGHER EDUCATION  DEVELOPMENT

 

 ขอบคุณค่ะ..เพื่อนๆคลิกนะคะ น้องมะปรางเปรี้ยวและทีมงานที่แสนใจดี..อยู่ที่นี่ค่ะ..

ขอแสดงความดีใจกับท่านอาจารย์ศิลา, น้องพอลล่าคนน่ารัก ,ท่านรองฯ small man และดร.บัญชา ด้วยค่ะ..

 

รางวัลแรก  รางวัลสุดคะนึงประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ อันดับสอง   นับเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตอย่างยิ่ง  ยิ่งกว่าที่ได้รับนั่นคือ ความเป็นกัลยาณมิตรที่ได้รับจากเพื่อนๆในสังคมแห่งการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่แห่งนี้   ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ได้กรุณาเสนอชื่อ  ขอบคุณน้ำใจระลึกถึงของทุกท่าน  ด้วยความระลึกถึงยิ่ง  ขอบคุณจากใจจริงค่ะ...น้องครูตุ๊กแก ครูนิน  น้องฟูอ๊าดเสียงเล็กๆ คุณครูโบตั๋น คุณหมอภูสุภา  น้องนก NU 11   ท่านผอ.มนต์สัณธ์  คุณครูวีณา  ครูพี่เหมียวเมียวดี  และคุณJ.moragot   ..ขอบคุณความมีน้ำใจของเพื่อนๆผู้อ่านที่มีมากเกินจะบรรยายได้  ขอบคุณ G2K ที่ให้โอกาสค่ะ..ขอบคุณ

 เป้าหมายยิ่งกว่ารางวัลคือ มิตรภาพที่แสนซาบซึ้งและน่าประทับใจ

จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำตราบนานแสนนานค่ะ

 

รางวัลที่สอง  การได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา(สวพอ.)(ASSOCIATION OF INSTITUTITIONAL RESEARCH AND HIGHER EDUCATION  DEVELOPMENT) ให้นำเสนอผลการวิจัยในงาน “การประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบัน ระดับชาติและนานาชาติ : ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐  มิถุนายน ๒๕๕๒ (วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงาน)  ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   กรุงเทพมหานคร

ความดีใจและตื่นเต้นยังไม่จางหาย  เนื่องด้วยไม่ได้คาดคิดว่าผลงานจะได้รับคัดเลือก   เพราะเป็นผลงานการวิจัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ เป็นเรื่องพื้นฐานอีกด้วย คือเรื่อง การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  แต่ก็มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๖๐ เรื่อง  ของยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ที่เป็นวาระแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕   รวม ๖  ยุทธศาสตร์  ได้แก่

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาของผู้เรียน

          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดระบบทางการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา

          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม

 

๑ ใน ๖๐ ที่น่าภาคภูมิใจ

ความรู้สึกในยามเช้าของวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒  วานซืนนี่เอง    เมื่อลงทะเบียน  รู้สึกตื่นเต้นมาก แต่ก็เก็บความรู้สึกไว้ภายในได้ดี เพราะฉายเดี่ยวงานนี้ บริเวณหน้าห้องคอนเวนชั่น  โอ้โฮ..ผู้รู้ผู้ทรงเกียรติระดับชาติ ที่คุ้นหน้าคุ้นตาทั้งนั้น  (อิอิ..เราคุ้นท่านๆฝ่ายเดียวค่ะ) ตั้งแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  คนสำคัญในกระทรวงศึกษาธิการ และ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยดัง ๆ ทั่วประเทศ   คณบดีและคณาจารย์  ดูหน้าดูตาแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้น   เอ..ใครบ้างนะที่เสนอผลงานวิจัยเหมือนเราบ้าง แอบคิด.. เพราะไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดล่วงหน้า เนื่องด้วยได้รับการประสานจากเลขางานฯ ทาง e-mail ตลอด   จึงได้ศึกษากำหนดการและรายละเอียดจากเอกสารที่ได้รับ    และจากการกล่าวรายงานของเลขาธิการสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา (อาจารย์สุเมธ  แย้มนุ่น) ต่อประธานในพิธีเปิด  : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์  ซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนานเพราะต้องเข้าร่วมพิจารณางบประมาณ ฯ กับคณะรัฐมนตรี

ผลงานวิจัยที่สมาคมฯได้คัดเลือก รวม ๖๐ เรื่อง ใน ๓ ด้าน ได้แก่

ด้านที่ ๑ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาการของผู้เรียน  รวม ๒๐ เรื่อง เป็นระดับอุดมศึกษาทั้งหมด

ด้านที่ ๒ การพัฒนาครู คณาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา และหลักสูตร รวม ๒๐ เรื่อง  เป็นระดับอุดมศึกษา  ๑๕ เรื่อง    การศึกษานอกโรงเรียน  ๒ เรื่อง  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ เรื่อง แยกเป็นหลักสูตร ๑  การบริหาร ๑ และ การเรียนรู้ ๑ (ของผู้เขียนค่ะ)

ด้านที่ ๒ การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา   รวม ๒๐ เรื่อง  เป็นระดับอุดมศึกษา ๑๙ เรื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ด้านการใช้เทคโนโลยี) ๑ เรื่อง

ความหมายผลงานวิจัยแต่ละเรื่องของผู้เขียน หมายถึง การดำเนินงานวิจัยของเจ้าของผลงาน ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย  รวมทั้งการศึกษากลุ่มเป้าหมายในระดับขั้นพื้นฐาน   จึงเป็นนิมิตหมายอันดี ของการศึกษาไทยที่มองจากพื้นฐานสู่อุดม  จากระดับอุดมศึกษามองสู่ขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยนั่นเอง 

ผู้เขียนอ่านตรวจตราชื่องานวิจัยและชื่อผู้วิจัย  ทั้ง ๖๐ เรื่อง เผื่อจะพบเพื่อนๆที่รัก ใน G2K บ้าง  เพราะเห็นชื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็คิดถึง ดร.ธวัชชัย ดร.จันทวรรณ  เห็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ  วิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ค่อนข้างเยอะจากทั่วประเทศ    รวมทั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย   แต่ก็ไม่พบค่ะ  หรืออาจจะมีแต่ผู้เขียนไม่รู้จัก

ผุ้เขียนได้นำเสนอเป็นคนที่ ๒ ของกลุ่มที่ ๒ หลังจากการบรรยายของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสะอ้าน   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา  

 

โห..เห็นคนแรกแล้วรู้สึกหนาวค่ะ..ก็เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆ บนจอ  ผู้นำเสนอ เป็น ผศ.ดร.จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   พูดไทยสลับภาษาอังกฤษตลอดเวลา  ครูภาษาไทยฟังแล้วหนาวค่ะ..แบบว่าฟังออกแต่แปลไม่ได้(อิอิ..ก็มาเป็นชุดนี่คะ) ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการวัดและประเมิลผลการสอนของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อกำหนดมาตรฐานอาจารย์สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

เมื่อพิธีกรเชิญ..ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวค่ะ เพราะดูแล้วเป็นเวทีไม่กว้างใหญ่มากนัก  และก็เป็นคนที่ไม่กลัวต่อการตอบคำถามด้วย เพราะตั้งใจจะบอกเล่าถึงงานที่ตนเองได้ทำ  ก็เลยรู้สึกสบายๆ  เล่าอย่างมีความสุขพร้อมรอยยิ้ม  แต่ได้บอกที่ประชุมว่า “ค่อนข้างรู้สึกอึดอัดใจนิดหน่อยค่ะ  งานชิ้นนี้ทำตั้ง ๕ ปีนะคะ  แต่ให้พูด ๒๐ นาที ตอบคำถาม ๑๐ นาที ให้เบ็ดเสร็จภายในเวลาครึ่งชั่วโมง ลำบากใจจังค่ะ..”(อิอิ..เหน็บอีกแน่..ศน.อ้วนนี่) แต่ก็ได้ใจผู้ฟังผู้ชมที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเยอะอยู่ค่ะ  เพราะมีเสียงชื่นชมและลุ้นให้ขยายผลต่อ   ที่สำคัญคือได้มีท่านอาจารย์ที่เป็นประธานการจัดทำหลักสูตรภาษาไทยขั้นพื้นฐาน ชุดภาษาพาที  วรรณคดีลำนำ ท่านได้ถามคำถามตั้ง ๒ คำถามแน่ะ  เรื่องคำพื้นฐานที่ใช้ในการวัดและประเมินนักเรียนชั้น ป.๓ ว่ายากไปหรือไม่  ..ได้ตอบไปแล้วค่ะ

 

 

สำหรับรายละเอียดงานวิจัยของผู้เขียน

เรื่อง การศึกษาผลการนิเทศการแก้ปัญหาการอ่าน-การเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ป.๓

ขออนุญาตบอกเล่าแก่เพื่อนๆที่สนใจ ที่บ้าน “วิจัยภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชันนะคะ..”

ตอนนี้ขอปลื้มใจก่อนค่ะ..ขอเก็บบันทึกความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ได้บอกกล่าวในงานเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของเมืองไทย

 

 

วันนี้ยังมีอีกหนึ่งวันค่ะ..เป็นวันสุดท้าย

เพื่อนๆที่สนใจอยู่ไม่ไกลจากศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ เชิญได้นะคะ

ช่วงเช้า ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. เป็นการอภิปราย

เรื่อง ’“ดัชนีปัญหาคุณภาพ : ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเทคโนโลยี”

(รศ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ,  ศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์,  ดร.สมเกียรติ ชอบผล ฯลฯ )

ช่วง ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. เป็นการอภิปราย

เรื่อง“ดัชนีปัญหาคุณภาพ : ระบบการศึกษาความเข้มแข็งของสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”

(ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผอ.สวก.สพฐ. รศ.สมบูรณ์ ชิตพงศ์   รศ.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

ผอ.นคร  ตังคะพิภพ  ผอ.โรงเรียนระดับ ๑๐ คนแรกของประเทศไทย )

ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยต่อจนถึงพิธีปิดค่ะ

 

..แต่ผู้เขียนกลับเชียงใหม่แล้ว..

เพราะต้องเตรียมตัวไปเมืองนนท์อีก ๑ อาทิตย์..วันพรุ่งเดินทาง

..อาจจะไม่ได้แวะทักทายเพื่อนๆบ้างนะคะ..

ห่างหายไปบ้างด้วยงาน..ใช่ห่างใจค่ะ

...จากใจถึงใจ..

ยินดีเป็นเพื่อนกับทุกท่าน,ทุกบันทึกค่ะ..

"มิตรภาพ-กัลยาณมิตร"  ก่อให้เกิดความสุขยิ่งกว่ารางวัลใดๆ

หมายเลขบันทึก: 269393เขียนเมื่อ 20 มิถุนายน 2009 09:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (38)

มาร่วมภูมิใจและขอแสดงความยินดีจากใจกับพี่ ศ

.น.อ้วนค่ะพี่

เก่งมากๆ เลยค่ะพี่....บุญรักษาคนทำงานคนเก่งนะคะ

เดินทางปลอดภัยทุกก้าวย่างแห่งการเดินทางนะคะพี่

มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ศน.อ้วนคะ

ทั้งเก่ง ทั้งสวย.....ขอเป็นหนึ่งกำลังให้นะคะ....

ขอปรบมือดังๆกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครับ นับถือๆๆๆ ว่าแต่จะหางานวิจัยชิ้นดังกล่าวมาศึกษาได้อย่างไรครับเผื่อจะได้เอามาช่วยปรับประยุกต์ใช้กับนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างครับ ขอเป็นกำลังใจกับครูภาษาไทยคนเก่งต่อไปครับ อิอิ

มาแสดงความยินดีกับคนดีมีคุณภาพ

สมแล้วกับรางวัลสุดคะนึงที่ได้รับ

สมแล้วกับผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์แก่เด็กและแวดวงการศึกษา

ขอชื่นขมด้วยใจจริงครับ

 • ขอแสดงความยินดีกับรางวัลสำหรับคนของแผ่นดินค่ะ
 • ดีใจด้วยอย่างยิ่งค่ะ  ศิลาปลื้มมากเลย รู้สึกว่ารางวัลนี้เป็นผลสะท้อนความสำเร็จที่คุณศน.อ้วนทุ่มเทมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง
 • มองจากปลายทางของคุณศน.อ้วนแล้วย้อนกลับไปที่ต้นทาง เส้นทางนี้มาไกลมากค่ะ  คุ้มค่าแห่งความเหนื่อยยากจริง ๆ ค่ะ
 • ขอให้มีความสุขและความสำเร็จในสิ่งที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทนะคะ
 • เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ

สวัสดีค่ะ พี่ศน.อ้วนมาชื่นชม และแสดงความยินดีกับคนทำงานด้วยใจค่ะ ..น่ายกย่องมากเลยค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

♥  ♥  ♥

ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองรางวัลค่ะ

การ์ดเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยความจริงใจ

ขอให้มีความสุขตลอดไปค่ะ

♥  ♥  ♥

คุณแม่น้องธอมส์

♥  ♥  ♥

 

ศน.เจ้าขา...

      อ่านบันทึกนี้แล้ว ทุกคำพูดและทุกความรู้สึก รวมไว้ในรอยยิ้มนี้ค่ะ ..^____^..

      ฝากใจไปนนท์ด้วยนะคะ สู้ๆค่ะ ..^_^..

สวัสดีค่ะ

* ร่วมยินดีด้วยค่ะ

* สุขกายสุขใจกับเมืองนนท์นะคะ

สวัสดีค่ะศน.อ้วน คนเก่ง

 • ขอแสดงความยินดีและมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้มีความสุขกาย สุขใจในทุกวัน ๆ สำหรับรางวัลสุดคะนึง ค่ะ
 • ร่วมยินดีด้วยกับการได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ ศน.ตั้งใจทำมาด้วยความจริงใจต่อการคิดทำและการทำงานด้วยใจมาโดยตลอด
 • ขอชื่นชมและร่วมภาคภูมิใจจากใจจริงค่ะ

ด้วยรัก...พี่เหมียว

                       

เป็นรางวัลที่มีคุณค่าและภาคภูมิใจมากเลยครับ

             ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ยินดีด้วยอย่างยิ่งครับผม ชื่นชมสุดๆ

 • คิดถึงน้อง ศน.อ้วนคนเก่งอยู่เสมอนะคะ
 • มาร่วมขอแสดงความยินดี และภูมิใจกับน้องอ้วน สำหรับรางวัลชีวิตอันทรงเกียรติ์ทั้งสองรางวัลนี้นะคะ
 • แต่ยังไงก็ตามพี่อักษรภูมิใจในคุณงามความดีของน้องอ้วนมาตั้งแต่ได้รู้จักกันแล้วค่ะ ภูมิใจแทนประเทศไทยที่มีผู้นำทางการศึกษาที่จิตใจงาม และทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่ออนาคตของประเทศเรา

ด้วยใจจริง

พี่อักษร

 

สวัสดีค่ะ

 • มาร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ศน.คนเก่ง
 • ที่เชียงใหม่ เขต 1 มีคนเก่งเยอะแยะ และที่รู้จักจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อีกท่านคือ คุณพี่บุษบา  ญาณสมเด็จ จากกาวิละวิทยาลัย
 • เท่านี้ก็ดูชีวิตมีคุณค่ามากพอค่ะ
 • ชื่นชมอย่างจริงใจ คงมีโอกาสได้ขอคำแนะนำค่ะ

สวัสดีเจ้าค่ะ พี่ศน.อ้วน

ยินดีด้วยนะคะ พี่อ้วน เหมาะสมมากๆ ค่ะ (ของพอลล่าไม่แน่ใจ อิอิ)

เป็นกำลังใจให้นะคะ

สวัสดีค่ะพี่อ้วน

....^__^....

มาร่วมยินดีและปรบมือให้ด้วยใจค่ะ

คนเก่ง คนดี ควรได้รับการยกย่องค่ะ  น้องว่า คนเก่งเมื่อรวมกับความตั้งใจดีแล้ว แม้อาจจะยังไม่ค่อยมีความสุขนัก...แต่ก็สามารถเอื้อและสร้างประโยชน์อย่างมากมายให้สังคมค่ะ

(^___^)

                                         S2

              ..ขอบคุณน้ำใจรักของเพื่อนๆกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านค่ะ..

          ขอเป็นอานิสงส์เผื่อแผ่ถึงคุณภาพชีวิตของเด็กไทยทั้งประเทศด้วย

กราบขอบพระคุณท่านผอ.ประจักษ์ค่ะ..ในความเอื้ออาทรและความกรุณาที่มีอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

ขอบคุณน้องครูแอนสาวใต้คนสวย..น้องก้อยคนงามเมืองสุพรรณ..น้องฟูอ๊าดเสียงเล็กแต่ดังในหัวใจพี่อ้วนและเพื่อนๆ

กราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านอัยการชาวเกาะ..หนูจะรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปค่ะ

ขอบพระคุณน้ำใจอันงดงามของพี่ศิลาค่ะ..พร้อมช่อดอกไม้แสนสวยดั่งน้ำใจของพี่ศิลา  น้องอาจไม่ได้เข้าไปทักทายพี่ศิลามากนักนะคะ  แต่เป็นแฟนคลับแบบเงียบๆของพี่ศิลาตลอดมาค่ะ..พี่เก่งมากในทุกบล็อกที่พี่นำมาแบ่งปันเพื่อนๆ..(เพียงแต่บางบันทึกเท่านั้นเองที่มีภาษาอังกฤษเยอะ..น้องก็ค่อยๆวิ่งออกมาค่ะ..ครูภาษาไทยค่อนข้างกลัวค่ะ)

ขอบคุณน้ำใจที่งดงามกับดอกกุหลาบแดงแสนงามของน้องหนุ่ยฮอลแลนด์ค่ะ..หนทางไกลพิสูจน์ได้จริงๆค่ะ..พี่อ้วนซาบซึ้งใจจริงๆ

ขอบคุณครูตุ๊กแก..คนตัวดำแต่ใจสวย..สวยจริงๆ..ศน.อ้วนสัมผัสได้ (อิอิ..รวมเพื่อนๆใน G2K ด้วยเด้อค่า...) สวยวันสวยคืนนะคะ..ดุจดอกทานตะวัน

ขอบคุณน้ำใจและความสม่ำเสมอของคุณครูพรรณาค่ะ..ขอบคุณๆจริงๆจากใจค่ะ

ขอบพระคุณครูพี่เหมียว..พี่สาวที่แสนค่ะ ขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิดค่ะ..ศน.อ้วนจะตั้งใจทำความดีไปตลอด ตราบทีมีแรงและลมหายใจค่ะ..พี่เหมียว   "..ด้วยมุ่งมั่นงานนั้นหรือคือชีวิต" ไงค่ะ..จะไม่ลืมที่พี่เหมียวพร่ำบอกเสมอๆว่า "งานหนักไม่เคยฆ่าคน"  สุขๆๆๆ..กับงาน..จำ จำ จำ ค่ะ

ขอบพระคุณท่านรองฯ เป็นอย่างยิ่งค่ะ..ศน.อ้วนก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยค่ะ..รางวัลนั้นไม่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามิตรภาพของพวกเรานะคะ   ที่นับวันจะผูกพันกับแน่นเหนียวยิ่งขึ้น  ..จะเป็นสายใยรัก  สายใยมิตรภาพที่ถักทอต่อสาย..ออกไปไม่มีวันสิ้นสุดนะคะ..

ขอบพระคุณท่าน ผอ.บวรค่ะ..ท่านหายไปนานนะคะ..โรงเรียนเปิดใหม่ ท่านคงยุ่งน่าดู  เป็นหนึ่งกำลังใจส่งให้ท่านเสมอค่ะ  แม้ว่าจะไม่ได้ทักทายติดต่อสอบถามสารทุกข์กันนะคะ 

ขอบพระคุณพี่อักษร..พี่สาวผู้มีความอ่อนโยนของน้องและเพื่อนๆ..กราบสวยๆค่ะพี่อักษร ทุกคำที่พี่อักษรกล่าวชม  น้องจะขอจดจำไว้มิมีวันลืมค่ะ  ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและฮึกเหิมอยากทำความดีเพื่อชาติบ้านเมืองอีกต่อไปค่ะ..ทั้งสองรางวัล..ทรงเกียรติมากในความรู้สึกและชีวิตของน้องค่ะ    ..พี่อักษรสบายดีนะคะ  นานมากกกกก..ที่เราไม่ได้คุยกัน  แล้วน้องจะไปเยี่ยมพี่อักษรที่บันทึกค่ะ

ขอบคุณน้องพยอมคนสวยค่ะ..พี่อ้วนยินดีเป็นเพื่อนในทุกเรื่องราวค่ะ..หากน้องพยอมต้องการนะคะ..อาจารย์บุษบา ก็รู้จักค่ะ แต่ไม่ค่อยสนิทสนมกันเท่านั้นเอง   หากมีโอกาสมาเยือนเชียงใหม่ บอกพี่อ้วนนะคะ..ยินดีๆค่ะ

                          ศน.อ้วนจะรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป

                        ขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ยินดีกับพี่ ศน.อ้วนด้วยค่ะยกนิ้วให้นะคะ เยี่ยมจริง

P

น้องพรหล้าจ๋า..

พี่อ้วนก็แสดงความดีใจด้วยค่ะ..

กับคนสวย เก่งและน้ำใจงาม กับเด็กๆและเพื่อนพ้องน้องพี่

มิตรภาพของน้องพอลล่าที่แสดงออกอย่างต่อเนื่อง..กับเพื่อนๆพี่อ้วนสัมผัสได้ค่ะ

แม้ว่าในบางคราบางโอกาสเท่านั้นเองที่พี่อ้วนไม่ได้ไปทักทาย

ก็แอบชื่นชมและติดตามเสมอมาค่ะ..(ยืนยันว่าทุกบันทึกของน้องพรหล้าพี่อ้วนอ่านหมดจ้า..)

                

 

 • สวัสดีค่ะ อ.พี่ ศน.อ้วนที่รัก
 • ดีใจกับพี่มากๆๆเลยค่ะ
 • ทำดีย่อมได้ดีตอบเสมอ จริงๆด้วยค่ะ
 • ---
 • ช่วงนี้ ป้าแดง ยุ่งๆนิดหนึ่งค่ะ ไม่ค่อยได้เข้ามาติดตามข่าวสารเท่าไรค่ะ
 • ระลึกถึงเสมอค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ ที่มีแบบอย่างที่ดี อย่าง พี่ อ.ศน.อ้วน

สวัสดีค่ะ พี่ศน.อ้วน ตอนนี้ก้อยอยู่เชียงใหม่แล้วนะค่ะ.....อิอิ

อยากไปหาจังเลยค่ะ.....

P

น้องคนไม่มีรากจ๋า..

คิดถึงจังนะคะ..คิดถึงๆ

วันก่อนพี่หน้อยโทรมาชวนทานข้าวกับป้าวร ..พี่อ้วนก็ติดงานเสียเรื่อย

จนพี่ๆเขาน้อยใจใหญ่  ..ว่ารักงานกว่ารักพี่สาว(อิอิ..)

จริงค่ะ.พี่อ้วนเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ เรื่องของความเก่งและความดี..เก่งแล้วต้องเอื้อประโยชน์ต่อสังคม  ต่อประเทศชาติบ้านเมือง  สมกับเกิดมาเป็นคน  เป็นข้าของแผ่นดิน โดยเฉพาะการเป็นข้าราชการ ด้วยคุณความดี   แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น..ก็ทำด้วยแรงกาย แรงใจ และ แรงความสามารถของเราที่มีอยู่นะคะ..แบบเต็มๆ

พี่อ้วนคิดว่า  พี่อ้วนตั้งใจเต็มที่ค่ะกับทุกสิ่งที่กล่าวและก็มีความสุขด้วยแหละค่ะ (อิอิ...)

ขอบคุณสำหรับกำลังใจและดอกไม้น้ำใจแสนสวยค่ะ..แฮะๆไม่รู้จักชื่ออีกแล้วค่ะ

รักษาสุขภาพนะคะ..วานนี้อยู่ กทม.ร้อนจังค่ะ (ข้างนอกห้องแอร์) ระวังหวัด 2009

สวัสดีค่ะ พี่ศน.อ้วน

แสดงความยินดีด้วยนะคะ ^_^

สวัสดีค่ะ..ป้าแดง

ดีใจค่ะเมื่อป้าแดงมาเยี่ยม..

เห็นด้วยค่ะ..อิอิ..ทำดีย่อมได้ดี  คำๆนี้พี่อ้วนมักจะพูดกับคุณครูเสมอๆค่ะ

แม้กับตัวเอง..เมื่อบางครั้งที่เกิดความรู้สึกท้อแท้และเหนื่อยล้า

เช่นกันค่ะ..งานเข้ามากช่วงนี้

ก็บอกกับเพื่อนๆอยู่ค่ะ..ว่าอาจห่างหายไปบ้าง

เพราะเดือนมิย-กค.นี่กระดิกตัวแทบไม่ค่อยได้เลยนะคะ

ป้าแดงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ..ไม่โหมงานมาก

คิดถึงเสมอค่ะ

Pสวัสดีค่ะ..น้องกุ้ง

พี่อ้วนขอบคุณค่ะ..ที่ยกนิ้วให้

เป็นหนึ่งกำลังใจที่ทำให้มีแรงใจขึ้นอีกมากเชียวค่ะ

พี่อ้วนไม่ได้ไปเยี่ยมน้องกุ้งเลย..ต้องขอโทษด้วยนะคะ

รักและคิดถึงเสมอค่ะ

มีความสุขกับวันสบายๆนะคะ

น้องก้อยจ๋า..

ดีใจๆๆๆ..จริงหรือคะ น้องก้อยอยู่เชียงใหม่แล้ว

อยู่ตรงไหนส่งเสียงถึงพี่อ้วนด้วย เผื่อได้พบกันนะคะ

พรุ่งนี้สิบโมงพี่อ้วนก็โบยบินอีกแล้วค่ะ 

อีกอาทิตย์เต็มๆเชียว..น้องก้อยอยู่นานไหมคะ

อิอิ..เชียงใหม่สุพรรณนี่ใกล้กันจัง..เดินทางเป็นว่าเล่นเล้ย

คิดถึง..คิดทึ้ง..คิดถึง..จ้า...

 

P

ขอบคุณน้องมะปรางคนสวยและใจดี..

พี่อ้วนประทับใจและซาบซื้งในความห่วงหาอนาทรของน้องมะปราง,น้องอาร์มและทีมงานทุกๆท่านค่ะ

ทั้งการส่งเสียงทางโทรศัพท์,  ทางเมล และหน้าบันทึก

เป็นการทำงานที่เข้มแข็งมากค่ะ

ก่อให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังใหญ่แห่งนี้รู้สึกอบอุ่นและภูมิใจในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

พี่อ้วนขอบคุณจากใจจริงค่ะ..ขอบคุณสำหรับดอกไม้แสนงามด้วยค่ะ

 

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ 2 รางวัลของท่าน

เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ

ขอบคุณ..คุณครูพิษณุโลกค่ะ

คุณครูพิษณุโลกคะ..ศน.อ้วนจะดีใจมากยิ่งกว่าการได้รับรางวัล นั่นคืออยากเห็นอยากพูดอยากคุยกับคุณครูในบันทึกของคุณครูพิษณุโลกค่ะ..

อิอิ..เป็นความคาดหวังไปมากหรือเปล่าคะนี่..นะคะ (เสียงเว้าวอนด้วยยย..ค่ะ)

สวัสดีค่ะ พี่อ้วน ... ตอนทำยังนั่งอมยิ้มเลยค่ะ ว่ามันจะออกมา ขำไม่เนี้ย คนทำห้าวเสียอย่างนี้ค่ะ ส่วนตัวเองชอบสีพวกทะมึ่น ทืบๆ อะไรทำนองนั้นนะค่ะ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจ ความอบอุ่นเสมอมาค่ะ พี่อ้วน

พักผ่อนบางนะค่ะอย่าหักโหมทำงานมากไปนะค่ะ


 • ดีใจโตยเจ้า
 • ปี๋สาวเฮาเก่งล้ำ
 • ป๊ะกั๋นแฮ๋ม
 • ต้องถามว่าทำได้ไงเจ้า
 • ยินดีจั๊ดนักเจ้า

ขอแสดงความยินดีกับพี่ศน.อ้วนด้วยค่ะ

เก่งมากๆค่ะ

คงหายเหนื่อยขึ้นบ้างแล้วนะคะ

ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ

   ขออนุญาตเข้ามาร่วมแสดงความยินดีตวยเจ้าท่านศน.อ้วน สมเป็นหญิงแกร่งจึงเก่งได้หยั่งอี้เจ้า

   จึงมอบดอกไม้งามๆร่วมแสดงความยินดีเจ้า

สวัสดีค่ะ

          มาร่วมเสดงความยินดีท่านศน.อ้วนด้วยคนค่ะ

สวัสดีค่ะ พี่ศน.อ้วน

แวะมาบอกว่าคิดถึงมากๆๆๆๆคะ อยากโทรไปหาแต่เกรงใจคะ...

พี่ศน.อ้วนสบายดีนะคะ....

 • สวัสดีเจ๊า น้องศน.อ้วนคนเก่ง
 • มาฮ่วมแสดงความยินดีกับน้องสาวคนเก่ง
 • เมื่อใด เมื่อใดก็ตกข่าว แต่มาจ้ายังดีกว่าบ่ได้มาเนาะ
 •  ยินดีโตย แต้ละ ตึง 2 รางวัลเน้อเจ๊า
 • เป๋นเกียรติประวัติในชีวิตราชการเนาะเจ๊า

ยินดีด้วยค่ะพี่ ศน.อ้วน...เพชรน้ำหนึ่งเลย..

 • ขอบคุณน้องเขี้ยวเจ้า..
 • ขอบคุณน้องนกค่ะ..สำหรับกำลังใจ
 • ขอบคุณครูนินค่ะ..ขอบคุณจากใจ
 • ขอบคุณปี้เอื้องเจ้า..
 • ทำหื้อหายอิ้ดหายอ่อนได้เจ้า..เมื่อเยี๊ยะอะหยังแล้วผลออกมาดีออกมางามนะเจ้า
 • กึ๊ดเติงหาปี้เอื้องเจ้า
 • ขอบคุณน้องอ้อยเล็กค่ะ..
 • อิอิ..เพชรสวยจัง
 • ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี