ได้รับไฟล์สีมงคลประจำวัน จาก ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ จึงได้ทดลองนำมาใส่ในบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป และใช้ทดลองการใส่ภาพในบล็อกด้วย