นาง อรุณวดี รื่นรมย์


ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนระยองวิทยาคม
Username
arunwadee01_r
สมาชิกเลขที่
76263
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา -  เรียนที่โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์  อ.เมือง  จ.ระยอง

                           ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 7 

ระดับมัธยมศึกษา -   เรียนที่โรงเรียนระยองวิทยาคม อ.เมือง   จ.ระยอง

                           ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ศึกษาที่วิทยาครูสวนดุสิต   เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระดับปริญญาบัตร ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน  จ.ชลบุรี

                          เรียนวิชาเอกประวัติศาสตร์  โทการบริหารการศึกษา

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยบูรพา  จ.ชลบุรี

                          เรียนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประวัติการทำงาน

             เริ่มบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"  อ.แกลง  จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2522  ในตำแหน่งครู 2 ระดับ 3

             ในปี 2539 ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนระยองวิทยาคม  อ.เมือง  จ.ระยอง

ในตำแหน่งอาจารย์ 2  ระดับ 7 สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

             ในปัจจุบันรับราชการครู  ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนระยอง

วิทยาคม   ในกลุ่มสาระการเรียนรุ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สอนในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาศาสนาสากล

รางวัลที่ได้รับ   ครูแม่แบบ  จากกระทรวงศึกษาธิการ

                    ครูต้นแบบ  จากกระทรวงศึกษาธิการ

                    คนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2549  จากนิตยสารศูนย์ข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ร่วมกับสโมสรนักบริหาร

 

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี