สมรรถนะฉบับมข. (7)

AAR

สิ่งที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมสมรรถนะฉบับมข. คือ ปรับแต่งการใช้ภาษาและสื่อความหมายให้ชัดเจนและสอดคล้องกับริบทของ มข.  สมรรถนะและจำนวนสมรรถนะให้ยืดหยุ่นเพื่อให้คณะ/หน่วยงาน ปรับเพิ่มตามบริบทของตนได้ตามสมควร  จัดระบบการสื่อสารและสร้างวิทยากรตัวคูณในระดับคณะ/หน่วยงาน  ริเริ่มโครงการนำร่องในบางหน่วยงานเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร  เป็นต้น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (2)

พิชัย
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 
  • โครงการนำร่องน่าสนใจครับ เพราะหลายหน่วยงาน ย้งกล้าๆกลัวๆ อยู่ครับ 
  •    พิชัย เล่งพานิชย์
รังสรรค์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เป้าหมายในระยะแรกจะใช้เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นหลัก  จึงไม่น่ากลัว  เจ้าตัวจะได้ประโยชน์และได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และปรับพฤติกรรมด้วย