สมรรถนะฉบับมข. (4)

หลุมพรางสมรรถนะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำสมรรถนะ

วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำสมรรถนะในภาครัฐ และภาคเอกชน  มีวิทยากรเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ  ดร.เกริกเกียรติ  ศรีสมโชค  ที่ปรึกษาสมาคมฯ  ทำให้ทราบว่าการจัดทำสมรรถนะนั้น  มีความสัมพันธ์กับ KPI ขององค์กร  ในทางอ้อม  การไม่ตกหลุมพรางของสมรรถนะที่ติดกับดักความหมายและนิยาม  ตลอดจนมุ่งความสมบูรณ์หรือระเบียบวิธีการวัดจนเกินไป  บรรยากาศการประชุมในวันนี้น่าประทับใจที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์โดยตลอดไม่ใช่การบรรยายในชั้นเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (1)

ใบบุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นสมรรถนะฉบับ มข ที่ว่า ช่วยนำขึ้นเว็ปได้ไหมคะ