ความแตกต่างทางดนตรีก็เหมือนๆกับวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละชนชาติ    ตั้งแต่การใช้ชีวิตกระพูดการกิน  ทุกอย่างที่แต่ละชนชาติได้สร้างขึ้นจนเป็นสิ่งที่ติดตัวเขามาเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติ     เลยทำให้เกิดความแตกต่างกัน    แนวดนตรีก็เกิดจากสิ่งนั้นเช่นกัน  อย่างเช่น แนวบลู  ซึ่งถือกำเนิดจากวัฒนธรรมการเล่นดนตรีของคนผิวดำ   แล้วคุณคิดว่าเพราะอะไรละดนตรีถึงมีความแตกต่างกัน