คนดอย

คนดอย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Organization development manager
เอสซีจี ซีเมนต์จำกัด
Usernamethawesin
สมาชิกเลขที่5498
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

 Dsc03108

1.    ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.    ประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา รวมอายุงานกว่า 15 ปี
·        1990 – 1994      วิศวกรส่วนบริหาร โรงงานท่าหลวง
·        1994 – 1996      วิศวกรส่วนผลิต โรงงานเขาวง
·        1996 – 2002      วิศวกรส่วนผลิต,วิศวกรอาวุโส ส่วนผลิต โรงงานลำปาง

 • 2002 – 2005         วิศวกรส่วนผลิต โรงงานแก่งคอย
 • 2006                    ผู้จัดการการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ปูนแก่งคอย
 • 2007 ถึงปัจจุบัน      ผู้จัดการการพัฒนาองค์กร บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด


ประวัติครอบครัว

Dsc02738

 • ภรรยา : นางอรอนงค์ ฉัตรเฉลิมวิทย์
  • สถานที่ทำงาน : Giffarine Skyline Laboratory & Health Care Co., Ltd.
  • ต่ำแหน่ง : Deputy Managing Director
 • บุตร :
  • 07ด.ญ.ภาพิมล ฉัตรเฉลิมวิทย์ เกิด 4 มีนาคม 2546
  • Dsc02638ด.ช.ภูรี ฉัตรเฉลิมวิทย์ เกิด 3 ตุลาคม 2549

3.    งานที่เหมาะกับความรู้ ความสามารถของท่าน

 • งานบริหารการผลิต
 • งานปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • งานบริหารจัดการ
 • งานพัฒนาพนักงาน

4.    Project ที่ท่านอยากทำ

 • พัฒนาตน พัฒนาองค์กร พัฒนาประเทศชาติ
 • พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรอบความคิด ของพนักงาน และ ประชากรโลก
 • พัฒนาองค์ความรู้ ที่เป็นของ SCG  เอง

5.    เรื่องอื่นๆ

 • การพัฒนาไม่ควรเน้นในรูปการอบรมสัมมนา ในห้องเรียน หาเวที ปฏิบัติจริง จะดีกว่า มุ่งเน้น Action Learning จะดีกว่า (Teaching ==> Learning)
 • การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที ทุกเวลา
 • บรรยากาศที่ดีเอื้อในเกิดการเรียนรู้
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควบคู่ไปด้วย (อยากจะสำคัญที่สุด แต่ทำยากที่สุด) เปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน แบบรอรับ ให้เป็น รอขอ (Nice to know ==> Need to know)   

Web link ที่สามารถติดต่อ :

Email : [email protected]

Hotmail : [email protected]

Hi 5 : http://taweesic.hi5.com

MSN: [email protected]

Facebook : http://www.facebook.com/home.php#/profile.php?id=1108273701