เป็นวันที่สามแล้วที่ผมมาอาศัย “ข้าวสุก ปลาตาย” (สำนวนของนักบวชที่สมัยผมเป็นเณร  หลวงพ่อสอนเสมอว่า  เราเป็นผู้ขอ  ที่มาอาศัยข้าวสุกปลาตายของชาวบ้าน  ฉะนั้นเราอย่านิ่งดูดาย  จงทำความเพียรให้หนัก) ของ พ่อแม่พี่น้องชาวลุ่มน้ำปากพนังเพื่อให้ชีวิตเดินไปได้
วันนี้ผมจะเล่าในภาพรวมว่า  ผมได้พบกับสิ่งที่สวยงามมากในลุ่มน้ำปากพนัง  วันหน้าผมจะนำรายละเอียดมาเล่าสู่ฟังครับ