สมรรถนะฉบับมข. (5)

สมรรถนะกับวิสัยทัศน์

บทเรียนจากการประชุม 2 วันนี้ คือ (1) ความเชื่อในตัวแบบสมรรถนะว่า  สามารถส่งผลหรือเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลและองค์กรมาก  (2) การสื่อสารองค์กรมีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  (3) การจัดทำสมรรถนะต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร (4) สมรรถนะต้องสะท้อนวิสัยทัศน์  วัฒนธรรม  และคุณค่าขององค์กรไม่ควรนำสมรรถนะของหน่วยงานอื่นมาใช้กับหน่วยงานตัวเองโดยไม่ปรับใช้และปรับแต่งให้เข้ากับองค์กร  (5) สมรรถนะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หาการจัดทำและนำไปใช้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)