ความเห็น 24543

สมรรถนะฉบับมข. (7)

รังสรรค์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เป้าหมายในระยะแรกจะใช้เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นหลัก  จึงไม่น่ากลัว  เจ้าตัวจะได้ประโยชน์และได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และปรับพฤติกรรมด้วย