สมรรถนะฉบับมข. (6)

AAR

สิ่งที่ได้นอกเหนือความคาดหมายคือ มข. กับ สมาคมบริหารงานบุคคลฯ  ได้ตกลงร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านทรัพยกรมนุษย์ในภาคอีสานร่วมกัน  โดยกำหนดจัดการประชุมวิฃาการที่จังหวัดขอนแก่นประมาณเดือน สิ่งหาคมนี้  วิทยากรส่วนหนึ่งจากสมาคมฯ  อีกส่วนหนึ่งจากนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน  ซึ่งจะมีการจัดตั้งชมรมทรัพยากรมนุษย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย  ในรายละเอียดจะได้ประชุมร่วมกันในโอกาสต่อไป  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรราว 1 ใน 3 ของประเทศ หากมีการสร้างพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง และต่อเนื่องแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ภูมิภาคนี้อย่างมหาศาล  ซึ่งบทบาทนี้ มข. โดยนโยบายของท่านอธิการบดี พร้อมสนับสนุนเต็มที่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)