หมูวิ่งมาชนบังตอ...หรือ..เจอตอ


หมูวิ่งมาชนบังตอ...หรือ...เจอตอ...

ในงานที่ทำอยู่...น้อยครั้งนักที่จะเจอ..หมูวิ่งมาชนบังตอ...แต่มักจะ..เจอตอ....เสียเป็นส่วนใหญ่....วันนี้ก็เลยขอพูดเรื่องตอ..แต่เป็นตอซังข้าว...นั่นเอง..(เล่นง่าย ๆ แบบนี้ละนะ..)

ในแต่ละปีมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมากกว่า 29 ล้านตัน แยกเป็นตอซังและฟางข้าว 26.9 ล้านตัน  ตอซังข้าวโพด 7.8 ล้านตัน ตอซังและเศษใบอ้อย 2 ล้านตัน และวัสดุพืชไร่ชนิดอื่น (ตระกูลถั่ว และข้าวฟ่าง) 2.4 ล้านตันต่อปี ถ้าคำนวณเป็นปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จะได้มากถึง 2.8, 0.7 และ 5.9 แสนตัน    คิดเป็นมูลค่า 1,930.2, 741.4 และ 4,731.4 ล้านบาท ตามลำดับ รวมเป็นมูลค่า ของปุ๋ยทั้งสิ้น 7,043 ล้านบาท นับเป็นเรื่องหมู ๆ ของชาวนาที่มีปุ๋ยอยู่ในมือแล้ว เพียงแค่ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุกลับลงไปในดิน เพื่อแก้ปัญหาอินทรียวัตถุในดินค่อนข้างต่ำมาก (พื้นที่ส่วนใหญ่ 191 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่การเกษตร           มีอินทรียวัตถุเพียง 1 เปอร์เซ็นต์...ในขณะที่ดินดี ต้องมีอินทรียวัตถุ 5 เปอร์เซ็นต์)  

นา 1 ไร่ มีฟางข้าว 320 – 1,600 กิโลกรัม/ 1 ฤดูปลูก ขึ้นอยู่กับดิน น้ำ ปุ๋ย ฤดูปลูก อุณหภูมิ และพันธุ์ โดยฟางข้าว 1 ตัน จะมีไนโตรเจน 6 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส และกำมะถัน 1.4 กิโลกรัม โพแทสเชี่ยม 17 กิโลกรัม แคลเซียม 4 กิโลกรัม แมกนีเซียม 1 กิโลกรัม และซิคอน 50 กิโลกรัม

เรื่องหมู ๆ.....แค่ไถกลบตอซัง….

การไถกลบตอซังและฟางข้าวลงไปในนา เป็นการเติมอินทรียวัตถุที่มีประโยชน์กลับลงไปในดิน       โดยจำแนกประโยชน์ของการไถกลบตอซังได้ ดังนี้

 1. เพิ่มไนโตเจน ฟาง 1 ตัน มีไนโตเจน 6 กิโลกรัม จึงสามารถใช้ฟางข้าวทดแทนปุ๋ยไนโตรเจนได้บางส่วน

2. เพิ่มธาตุอาหารอื่น ๆ จะแสดงผลชัดเจนในปีที่สองของฤดูกาลทำนา โดยจะทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

3. ฟื้นฟูโครงสร้างดิน ปริมาณเนื้อดิน อินทรียวัตถุ น้ำ อากาศ ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินทำให้อยู่ในระดับที่เป็นกลางเพิ่มมากขึ้น ช่วยลดความเป็นพิษจากเหล็ก แมงกานีส และความเค็มในดินได้
4.
พลิกให้รากวัชพืชกลับขึ้นมาตากแดดแห้งตาย

5. พืชเจริญเติบโตหาอาหารได้ง่าย แตกกอดี ผลผลิตดี

6. พลิกให้ไข่แมลง เชื้อโรค ถูกทำลายด้วยแสงแดด

7. เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน (ใช้สารอินทรีย์คาร์บอนเป็นแหล่งพลังงานมากขึ้น) เชื้อโรคบางชนิดในดินลดลง ได้แก่ Rhizoctonia solani , Macrophomena phaseolian, Sclerotium rlofsil, และ  Aspergillusflavus ซึ่งลดประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์

  แต่บอกแล้วว่าหมูไม่วิ่งมาชนบังตอ....การไถกลบตอซังมักจะเจอตอ...ไปต่อไม่ค่อยได้.. เนื่องจาก

* ฟางข้าวเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวน (ถ้าไถทันทีหลังเกี่ยวข้าวเสร็จ ตอซังข้าวยังกรอบไม่เหนียวจะไถง่าย หรือปล่อยทิ้งไว้ในนาจนฝนตกมา ใช้สารเร่ง พด 2 ช่วยเร่งการย่อยสลายก่อนไถ)

* ชาวนาเชื่อว่าหากไถกลบฟางข้าว จะทำให้ข้าวเมาฟางข้าวไม่งาม (ช่วงแรกของกระบวนการย่อยสลาย จุลินทรีย์จะดึงไนโตรเจนในดินไปใช้ในการย่อยฟาง และการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ฟางจะปลดปล่อย กรดอินทรีย์  ก๊าซต่าง ๆ และความร้อน  แต่เมื่อการย่อยสลายเสร็จสิ้นแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การเจริญเติบโตของพืชอย่างดี จึงควรทิ้งไว้ 20 วัน เพื่อให้วัสดุ ตอซังย่อยสลายเสียก่อน หรือหว่านปุ๋ยยูเรีย 16 กิโลกรัม/ไร่ ใส่ในช่วงไถกลบตอซังและฟางข้าว จะช่วยแก้ปัญหาข้าวเมาซังได้)

                เพื่อแก้ปัญหาสองข้อดังกล่าว....เกษตรกรจึงนำฟางข้าวออกจำหน่ายให้ผู้เลี้ยงวัว หรือแย่ไปกว่านั้น คือ การ เผาทิ้ง ซึ่งนับเป็นการสูญเสียอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารในดินจำนวนมาก ....โดยไม่ค่อยคำนึงถึง ....

“ข้อเสียของการเผาตอซังและฟางข้าว”

1. ทำให้สูญเสียน้ำในดิน เนื่องจากการระเหย

2. ทำให้ดินจับตัวกันแน่นและแข็ง การชอนไชของรากพืชในดินเป็นไปได้ยาก

3. ทำให้สูญเสียธาตุอาหารที่อยู่ในฟางข้าว  (เผาฟาง 5 ตันจะสูญเสียไนโตรเจน 30 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส  7  กิโลกรัม  กำมะถัน  7  กิโลกรัม  โพแทสซียม  85  กิโลกรัม )

4. ทำให้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินถูกทำลาย

5. ทำให้โลกร้อนขึ้น การเผาทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) 

6. บดบังทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน  อาจลุกลามไหม้อาคารสิ่งก่อสร้าง  บ้านพักอาศัย

                และเพื่อความสบายใจ....จึงหาเหตุผลมาอ้าง..ว่าการเผาตอซังและฟางข้าวมีข้อดี คือ

1.       ทำลายเชื้อโรคและแมลงที่อยู่ตามตอซัง

2.       ยังนึกไม่ออก..แต่ใคร ๆ เขาก็เผากัน....หรือ..ไม่ได้เผา..ไฟมันลามมาเอง..อ้าว...เฮ้อ....

...ถ้าไม่ให้เผาตอซังทั้งทุ่ง..แล้วฟางข้าวจากการปั่นนวดข้าวกองใหญ่ ๆ จะให้ทำอย่างไร...เผาได้ไหม...????

จริง ๆ แล้วคำถามนี้ไม่น่าเกิดขึ้น...(แต่เป็นคำถามที่ได้รับฟังจากเกษตรกรจริง ๆ ....) เพราะความต้องการฟางข้าวเพื่อเป็นอาหารสัตว์มีจำนวนมาก (ฟางให้โปรตีนประมาณ  3 - 5 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 25 - 35 เปอร์เซ็นต์ แม้เป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพต่ำและย่อยได้ต่ำ ถ้าหากนำไปเติมปุ๋ยยูเรีย และหมักประมาณ 21 วัน จะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้สูงขึ้น โดยเฉพาะโปรตีน เพิ่มขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์)
                 นอกจากนั้นฟางข้าวยังนำไปรองคอกสัตว์ เพื่อให้สัตว์ถ่ายมูลลงบนฟางกลายเป็นปุ๋ยคอก หรือ นำไปทำปุ๋ยหมัก ใช้คลุมดินในการปลูกพืช ใช้เป็นวัสดุสำหรับเพาะเห็ดฟาง หรือแม้แต่ใช้ในการก่อสร้าง โดยนำฟางข้าวมาผลิตแผ่นฟางซีเมนต์หรือให้ทำวัสดุมุงหลังคา

                หากเผาตอซังและฟางข้าวทิ้งไปเหลือเป็นขี้เถ้านั้นไนโตรเจนจะถูกทำลายไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์  ฟอสฟอรัส 20 เปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียม 23 เปอร์เซ็นต์  ตอซังและฟางข้าวมีเป็นจำนวนมากคิดคร่าวๆจากสัดส่วนของการผลิตข้าวเปลือก 1 ส่วนจะเกิดตอซังและฟางข้าว 1.5 ส่วน  ปัจจุบันประเทศไทยผลิตข้าวได้มากกว่า 20 ล้านตันข้าวเปลือก/ปี  ดังนั้นจะมีตอซังและฟางข้าวกว่า 30 ล้านตัน/ปี  คิดเป็นปริมาณไนโตรเจนเพียงตัวเดียวเป็นปุ๋ยยูเรียประมาณ 42,000 ตัน/ปี

 แล้วทำไมเผาตอซังและฟางข้าวทิ้งกันอีก

 ใครเผาตอซังและฟางข้าวทิ้งบ้าง

                นาน้ำฝน มีเพียงส่วนน้อยที่เผาทิ้ง  การไถกลบตอซังและฟางข้าวทำได้ไม่ยากเนื่องจากฟางสั้นและมีไม่มาก  ปัญหาข้าวเมาฟางก็ไม่เกิดเนื่องจากมีปริมาณตอซังและฟางข้าวน้อยกว่า แต่ปัญหามักเกิดการเผาเพื่อล่าสัตว์ การจัดการคือช่วยรณรงค์ไม่ให้เกิดการเผาโดยไม่ตั่งใจ

                นาน้ำลึก เผาทิ้งเกือบทั้งหมด เนื่องจากระดับน้ำลึก 50-200 เซนติเมตร  ต้นข้าวในระยะเก็บเกี่ยวอาจยาวถึง 300 เซนติเมตร หลังเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนตอซังที่เหลือมีมากคลุมหน้าดินไว้ทั้งหมด ตอซังที่ยาวมากกว่า 150 เซนติเมตร หรือฟางข้าวที่พ่นออกจากเครื่องเกี่ยวนวดก็มีปริมาณมาก 1.5-2 ตัน/ไร่ การไถพรวนดินด้วยชุดไถผาล 7 จึงทำไม่ได้เลย ชุดไถผาล 3 พลิกดินกลบตอซังได้ประมาณ 50 % เท่านั้น หลังไถกลบตอซังแล้วไถพรวนด้วยชุดไถผาล 7 อีกครั้งหนึ่งก็ยังมีตอซังและฟางข้าวอยู่บนผิวดินจำนวนมาก เป็นอุปสรรคต่อการงอกและเจริญเติบโตของข้าว (แก้ไขโดยใช้ชุดสับใบและกลบเศษซังอ้อย มาไถกลบตอซังข้าวในพื้นที่นาน้ำลึกได้ดี โดยกลบตอซังได้ 80-90 เปอร์เซ็นต์ หรืออีกวิธีคือการปล่อยฟางทิ้งไว้ในนา ไม่ต้องเผา และไม่ต้องไถ ให้หว่านข้าวลงไปเลย พบว่าผลผลิตไม่แตกต่าง แต่ลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินลงได้)

                นาชลประทาน  เผาทิ้งเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากการทำนาต่อเนื่อง  การไถกลบอาจทำได้ด้วยชุดผาลไถทั่วไปหรือใช้จอบหมุนแบบต่างๆ  แต่ก็จะเกิดปัญหาข้าวเมาฟางในช่วงแรก  ทั้งๆที่หลังจากพ้นระยะนี้ไปแล้วตอซังและฟางข้าวจะเริ่มสลายตัวให้อินทรียวัตถุและธาตุอาหารแก่ดินและข้าว (แก้โดยการทำนาแบบหว่านสวนตอ หรือการทำนาแบบล้มตอซัง หรือการใช้สาร พด. 2 ช่วยเร่งการย่อยสลายตอซังได้ภายใน 2 สัปดาห์)

               

เอกสารอ้างอิง

คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  2530. ปฐพีวิทยาเบื้องต้น.  673 หน้า.

เจริญ  ท้วมขำ.  2544. การปลูกข้าวล้มตอซังแบบประยุกต์. เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่อง วิชาเครื่องจักรกลเกษตรก่อนเก็บเกี่ยว. 33 หน้า. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  จ.ชัยนาท.

ประเสริฐ  สองเมือง. 2543. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว. 84 หน้า. กรมวิชาการเกษตร.

สาคร  ผ่องพันธ์  อาร์วิน  อาร์  โมซิเออร์  เจนวิทย์  สุขทองสา.  2547.  ผลของการใส่ฟางข้าวและขี้เถ้าที่มีต่อประสิทธิภาพของปุ๋ยยูเรียที่หว่นในนาข้าว.  วารสารวิชาการเกษตร.  ปีที่ 22  ฉบับที่ 1.หน้า 9-23.

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก. 2545. 40 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก.  114 หน้า. โรงพิมพ์ตระกูลไทย พิษณุโลก.

Ponnamperuma  F.N. 1984. Straw as a source of nutrients for wetland rice.  Organic Matter and Rice. International Rice Research Institute.  Los Banos Philippines page 117-136.

สวัสดิ์ สมวรรณ นักวิชาการเกษตร 6 ว   สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เอกสารประกอบการให้ความรู้แก่เกษตรกร "โครงการรณรงค์ไม่เผาฟางและตอซังข้าว" ในพื้นที่ 16 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ของจังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม 2545

พิสิฐ   พรหมนารท นักวิชาการเกษตร 8ว  ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี   กรมการข้าว เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ไม่เผาตอซังและฟางข้าว  แล้วจะปลูกข้าวได้อย่างไร

                                                “....ปั้นดิน เป็นก้อน เผาร้อน เป็นอิฐมอญแกร่ง....

                                                นวดดิน ทำนา ฟางหญ้า คลุมแปลง...

                                                ถ้าเผา เป็นแท่ง ดินแกร่ง แบบก้อนดิน

                                                ทำนาบนก้อนอิฐ คิดสักนิด ก่อนเผาฟาง...13/12/2551 เกษตร (อยู่) จังหวัด

ล..เชิญชวนเขียนคำขวัญรณรงค์ไม่เผาตอซังด้วยกันครับ

คำสำคัญ (Tags): #ตอซัง#ฟางข้าว
หมายเลขบันทึก: 229740เขียนเมื่อ 15 ธันวาคม 2008 15:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:01 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (69)

P  นายประจักษ์~natadee

 • คารวะท่านอาจารย์..
 • กราบรับพรเป็นศิริมงคลก่อนใครเพื่อน..
 • ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ...
 • ขอกฏแห่งจักวาล...สะท้อนพลังแห่งความดี ตอบกลับท่านยิ่งทวีคูณ...

สวัสดีค่ะพี่เกษตร

อิอิแวะมาทักทายค่ะสบายดีนะค่ะ

P กล้วยแขก~natadee~natachoei♥.•°♥
สวัสดีค่ะพี่เกษตร

อิอิแวะมาทักทายค่ะสบายดีนะค่ะ

 

 • สวัสดีน้องสาวอารมณ์ดี..ปิดปีใหม่หลายวันยิ่งเบิกบานใหญ่นะ...
 • เที่ยวให้สนุก..ระวังสุขภาพด้วยนะ...

ปั้นดิน เป็นก้อน เผาร้อน เป็นอิฐมอญแกร่ง....

นวดดิน ทำนา ฟางหญ้า คลุมแปลง...

ถ้าเผา เป็นแท่ง ดินแกร่ง แบบก้อนดิน

 ทำนาบนก้อนอิฐ คิดสักนิด ก่อนเผาฟาง...13/12/2551 เกษตร (อยู่) จังหวัด

 • ดีจังค่ะ
 • จะขอคัดลอกเอาไปฝากเด็ก ๆที่โรงเรียนค่ะ
 • อย่างน้อยก็ได้รู้
 • ขอขอบคุณค่ะ

แค่ตออย่างเดียว ยังมีประโยชน์ เสียดายที่บ้านเอามาให้วัวกินหมด ไร้ซึ่งตอ อิอิๆๆๆๆๆ

P ขจิต ฝอยทอง
แค่ตออย่างเดียว ยังมีประโยชน์ เสียดายที่บ้านเอามาให้วัวกินหมด ไร้ซึ่งตอ อิอิๆๆๆๆๆ

 • เอาให้วัวกินก็ยังดีกว่าเผาทิ้งครับ...
 • เพราะยังมีหวังได้กินอ่อมน้องวัวบ้าง..555

สวัสดีค่ะ แวะมาอ่าน ซังๆ ตอๆ ค่ะ อิอิ

สวัสดีค่ะ

 • มาติดตามอ่านเรื่องดี ๆอีกครั้ง
 • และมาส่งบันทึกใหม่ด้วย
 • http://gotoknow.org/blog/krukim/229825
 • ขอขอบคุณค่ะ

แวะมาอ่านคะ

เสียดายตอซัง ทำปุ๋ยและเห็ดฟาง

มีความสุขปีใหม่นะคะ

 

P ♥.·° ♥paula ที่ปรึกษา~natadee·° ..✿
สวัสดีค่ะ แวะมาอ่าน ซังๆ ตอๆ ค่ะ อิอิ

 • สวัสดีครับ
 • ขอบคุณที่แวะมาอ่าน..ซังกะตอ...แต่ไม่ซังกตาย..ฮิฮิ

P ครูคิม
สวัสดีค่ะ มาติดตามอ่านเรื่องดี ๆอีกครั้ง

และมาส่งบันทึกใหม่ด้วย

http://gotoknow.org/blog/krukim/229825

ขอขอบคุณค่ะ

 • แหม..เรื่องระเบียบวินัยนี่...นับถือคุณครูจริง ๆ
 • มีส่งรายงานประจำวันด้วย...
 • ขออภัย...(อ้างว่า)งานยุ่ง เลยไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้ทุกครั้งที่เข้าไปเยี่ยม...
 • ช่วยเขียนคำขวัญรณรงค์ไม่เผาฟางด้วยครับครู...

 

     มาแจ้งข่าวว่าไม่ได้เจอตอค่ะ แต่เจอพี่ครูอึ่ง ตัวเป็น ๆ เจ้า (^_^)

P ประกาย~natachoei
แวะมาอ่านคะ

เสียดายตอซัง ทำปุ๋ยและเห็ดฟาง

มีความสุขปีใหม่นะคะ

 •  เปล่งประกาย...ฉายแสง แห่งวันใหม่..
 • ช่างสดใส...ไมตรี...สดสีสรร
 • ขอให้สุข...ทั้งปี...ทุกวี่วัน
 • สมานฉันท์ ก้าวหน้า...ชาลีแตม..เอย...

 P ครูปู~natadee t'ซู๊ด

     มาแจ้งข่าวว่าไม่ได้เจอตอค่ะ แต่เจอพี่ครูอึ่ง ตัวเป็น ๆ เจ้า (^_^)

 • อิดฉาจริง ๆ เลยยย..เห็นคนกอดกันนี่..ฮิฮิ...
 • คนน่ารัก..จะดึงดูดคนน่ารัก
 • คนดี ๆ จะดึงดูดซึ่งคนดี ๆ
 • คนมีความสุข..จะดึงดูดคนมีความสุข.....
 • อย่าลืมเขียนรณรงค์ไม่เผาฟางนะครับ

สวัสดีค่ะ

 * มาดูหมอชนปังตอ

* ตอไม่เหลือเลย

* เพราะถูกหมูชนปัง

* หฒุนะหมู ไม่น่าเลย

* เข้ากันไหมนั่น อิอิ

P นาง พรรณา ผิวเผือก (ไม่มีชื่อกลาง)

 • สวัสดีครับครู...
 • น้องชายให้เขียนคำขวัญรณรงค์ไม่เผาตอซังนะครับ
 • พี่สาวเล่นมาเผาน้องชายซะงั้น..ฮิฮิ...

สวัสดีค่ะ ได้ความรู้มากเลยค่ะ

หากเราต้องการเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนการกระทำของชาวนาที่คุ้นเคยกับวิธีการเดิมๆ เป็นเรื่องยากยิ่ง แค่การบอกคงไร้ประโยชน์ เพราะเขาไม่กล้าทำสิ่งแตกต่างจากคนอื่นๆ

นึกถึงมูลนิธิข้าวขวัญ ที่สุพรรณบุรีจังค่ะ

P คุณนายดอกเตอร์
สวัสดีค่ะ ได้ความรู้มากเลยค่ะ

หากเราต้องการเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนการกระทำของชาวนาที่คุ้นเคยกับวิธีการเดิมๆ เป็นเรื่องยากยิ่ง แค่การบอกคงไร้ประโยชน์ เพราะเขาไม่กล้าทำสิ่งแตกต่างจากคนอื่นๆ

นึกถึงมูลนิธิข้าวขวัญ ที่สุพรรณบุรีจังค่ะ

 • ครับ...แค่พูดคงไร้ความหมาย...แต่ในบทบาทหน้าที่...ได้แค่พูดครับ...ไม่มีพระเดชพระคุณ....ไม่สามารถบังคับใครได้..
 • อย่างน้อย ๆ ให้รู้ไว้ก่อน..ส่วนการตัดสินใจ..เลือก..เป็นสิทธิ์ของเกษตรกรครับ...
 • มูลนิธิข้าวขวัญ ที่สุพรรณบุรี เป็นอย่างไรบ้างครับ..เล่าให้ฟังบ้างครับเพื่อได้ศึกษาดูงาน

สวัสดีค่ะ

* มาส่งคำขวัญค่ะ

๑. ไถกลบตอซังประหยัดสตางค์ค่าปุ๋ย

๒. เผาตอซังเผาสตางค์ในกระเป๋า

๓ กลบฝังตอซังเก็บสตางค์ใส่กระเป๋า

 * มาส่งความสุขปีใหม่ค่ะ

 • แจ๋วเลย..คำขวัญสุดยอด
 • สคส..ครบความต้องการหลากหลาย...
 • ขอบคุณพี่สาวคนงามหลาย ๆ เด้อ...

สวัสดีค่ะ

* ตามมาเก็บค่าลิขสิทธิ์คำขวัญ ๕๕๕๕

* ส.ค.ส. ไม่บอกไม่รู้นะนั่น หมายความว่า

๑ มีธรรม ๒. มีความรัก ๓. มีครอบครัว ๔. มีสุขภาพแข็งแรงอารมณ์แจ่มใสเบิกบาน ๕. มีการงานทำ ๖. มีเงินใช้จ่าย ๗. มีอายุยืนยาวอยู่จนแก่เฒ่าเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลาน

* เป็นงายยยยยยยยย อึ้งละซิ

* ปีใหม่ว่าจะบินไปสกลสักหน่อย หนอยๆๆๆ ปีกหักอีกแล้ว

 • ว้า..ปีกหัก..ก็นั่งรถมาเดะ..
 • นะ ๆ จะไปรอที่สกล...กินเนื้อแก้หนาว..555
 • สคส..ซาบซึ้งมาก...ย
 • ของครูยังทำไม่เสร็จเลย..พรุ่งนี้ไปประกวดข้าว..รอก่อนนะ..
 • เอาภาพบรรยากาศริมโขงไปก่อน

เมื่อหมู(และกุ้งสับ) วิ่งมาเจอกับแผ่นเกี๊ยวค่ะ (^_^)

P ครูคิม

 • ว้าว..ครูคิมสีม่วง..ความรัก..
 • สีขาว..จริงใจ..
 • สีชมภู...สดใส..ร่าเริง..
 • สีเขียว(ใบไม้) สดชื่น..มีชีวิตชีวา..
 • ชื่นจิตรในน้ำใจที่ส่งให้น้องชายครับ
 • น้องชายยังไม่ว่างส่งให้เด้อ..

P ครูปู~natadee t'ซู๊ด

เมื่อหมู(และกุ้งสับ) วิ่งมาเจอกับแผ่นเกี๊ยวค่ะ (^_^)

 • มิตรภาพจากครูปูวิ่งมาชนใจ..จัง ๆ (^_^)
 • ขอบคุณมากครับ
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาสวัสดีปีใหม่ 2552
 • ขอให้มีความสุขทั้งกายและใจนะคะ
 • very happy ค่ะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดีครับ/ค่ะ

พวกเรา ๓ คนเเวะมาเยี่ยมครับ/ค่ะ

 • สวัสดีค่ะ
 • ในเมื่อตามอาจารย์พรรณาแวะมาทักทาย
 • กวางก็ขอตามมาขอบคุณนะค่ะ
 • ปีใหม่ปีนี้ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะค่ะ

               

 • P สวัสดีครับ ♥< lovefull >♥
  ขอบคุณสำหรับการด์อวยพรสวย ๆ ครับ
 • ขอพลังจักวาล..ย้อนคำอวยพรกลับมหาศาลครับ
 • very happy เช่นกันครับ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

P  ฟ้ามิกแม็ก
สวัสดีครับ/ค่ะ

พวกเรา ๓ คนเเวะมาเยี่ยมครับ/ค่ะ

 • สวัสดีเช่นกันจ้า...เด็ก ๆ ..
 • ปีใหม่หนุกหนานกันไหนเอ่ย....เที่ยวเผื่ออาบ้างเด้อ...
 • แล้วอย่าลืมเที่ยวเพลินลืมเตรียมตัวสอบด้วยละ...

P กาแล็กซี่ผืนน้อย
สวัสดีค่ะ

ในเมื่อตามอาจารย์พรรณาแวะมาทักทาย

กวางก็ขอตามมาขอบคุณนะค่ะ

ปีใหม่ปีนี้ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะค่ะ

 • แหม..ลูกศิษย์อาจารย์พรรณา..เก่ง ๆ ทั้งนั้นเลย...
 • ขอให้มีความสุขปีใหม่..และทุก ๆ วันเช่นกันครับ
 • P สวัสดีปีใหม่น้อง อ้อยควั้น
 • ขอบคุณมากมายสำหรับการด์อวยพรสวย ๆ พร้อมดอกทานตะวันเจิดจรัส....แจ่มใส...สมวัย...ชวนให้มุ่งมั่น..ฝ่าฟัน...
 • ขอพรนั้นตอบกลับ..ทวีคูณ...

สวัสดีค่ะ

 • ป้าคิมมาแจ้งข่าวดีค่ะ
 • คุณครูเกษตร..อยู่จังหวัดหนองคาย
 • เมื่อวานเด็ก ๆ ช่วยกันทำปุ๋ยดินหมักแล้วคะ
 • ยังไม่เรียบร้อย
 • พวกเขากำลังตั้งชื่อกิจกรรมและดินของเขาอยู่ค่ะ
 • ขอกราบขอบพระคุณท่าน..มาเป็นอย่างสูง
 • รอขึ้นบันทึก..ค่ะ
 • กลางเดือนหน้า หล้งจากฉลองปีใหม่แล้วจะพาเกษตรกรไถกลบตอซัง
 • ได้รับงบฯ สนับสนุนจาก อบต.
 • เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาหลายปี  .... ขอนำข้อมูลไปใช้ครับ

 • แวะมาอ่านเรื่อง  ตอ
 • รู้จักแต่  น้ำลด  ตอผลุดค่ะ
 • มีความสุขมากๆนะคะ

 • สวัสดีปีใหม่จ้า
 • มีความสุขหลายเด้อจ้า

สุขสันต์ บรรเจิด เลิศหรู

มาสู่ เกษตรอยู่จังหวัด

หวังใดได้เห็นเด่นชัด

ไตรรัตน์ คุ้มครอง ป้องภัย

ปรีดา รวีวรรณ พลันปลื้ม

ด่ำดื่ม โชคดี ปีใหม่

ส่งรัก จากใจ ถึงใจ

สดใส เลิศล้ำ ร่ำรวย

สวัสดีปีใหม่ 2552 ค่ะ

มีความสุขในทุกๆวันนะคะ

โชคดี ตลอดปีและตลอดไป

J สุขภาพแข็งแรงค่ะ J

P ครูคิม

P คุณพิทักษ์

P มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)

P pa_daeng [มณีแดง คนสวย แซ่เฮ]

P พิสูจน์

P โย่โย่งโก๊ะ แซ่เฮ~natadeeเหมือนพี่สาว

P @..สายธาร..@

 • ขอบคุณมากมายสำหรับความรู้สึกดี ๆ และพรปีใหม่..ภาพสวย ๆ จากใจทุกท่าน...ขอพลังจักวาลสะท้อนพรอันประเสริฐคืนแก่ทุกท่านด้วยเทอญ...สวัสดีปีใหม่ครับ

               สวัสดีปีใหม่ 2552 ฮะ  ครอบครัว เกษตร(อยู่)จังหวัด

                      ขอให้ มีความสุขมากมาย ทุกวินาที นะฮะ

                                         

มีความสุขมากๆนะค่ะ

ไม่มีรูปseen

     สวัสดีปีใหม่ 2552 ฮะ  ครอบครัว เกษตร(อยู่)จังหวัด

                      ขอให้ มีความสุขมากมาย ทุกวินาที นะฮะ

P sarah
มีความสุขมากๆนะค่ะ

 • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรดี ๆ ขอให้ร่ำรวย ๆ สุขภาพแข็งแรง...จิตใจเบิกบานทุกวินาทีเช่นกันครับ...
 • สวัสดีปีใหม่ครับ

สวัสดีค่ะ

 • ขอให้มีความสุข..กับการทำงาน
 • วันแรก..แห่งปีนะคะ
 • ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

P ครูคิม
สวัสดีค่ะ

 • ขอให้มีความสุข..กับการทำงาน
 • วันแรก..แห่งปีนะคะ
 • ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอบคุณกำลังใจดี ๆ จากพี่สาวแสนสวย..ขอให้สวย ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ...

มีความสุขในการทำงาน..เบิกบานในการพักผ่อนครับ..

 • สวัสดีปีใหม่ครับท่านเกษตร(อยู่)จังหวัด

 

P สิงห์ป่าสัก สวัสดีปีใหม่ครับท่านเกษตร(อยู่)จังหวัด

 • สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับ...
 • พาคนทำดีมาแนะนำค่ะ
 • ขอให้มีความสุขกับการได้พบคนดีนะคะ
 • http://gotoknow.org/blog/krukim/233763
 • สวัสดีค่ะ
 • มาเยี่ยมอีกรอบ
 • และแวะมา..ขอฝากน้องใหม่ด้วยค่ะ
 • เบา ๆ นะคะ
 • http://gotoknow.org/blog/monsan01/233960
  • น้ำเต้าหู้ร้อน ๆ
  • สำหรับ..นักเกษตรและครอบครัวค่ะ
  • P ครูคิม
  • 555โดนครูคิมบุกยึดบันทึกซะแล้ว...
  • ไม่เชื่อลองนับรูปครูคิมในบันทึกนี้...
  • เฉียด ๆ 20 ภาพแล้วแนะ...(คาดว่าคงมีมาอีก...)
  • แฟนพันธุ์แท้ซึ่งกันและกันนะนี่...
  • ตามไปเยี่ยมที่แนะนำแล้วครับ...
  • แบบเบา ๆ แบบกล้วย ๆ ด้วย ฮิฮิ...
  • ลองตามไปหาคำตอบกับเด็ก ๆ ดูนะครับว่าทำไม????(ดูภาพประกอบด้วย)
  • อ๋อ..มีพรายกระซิบว่าครูจะเข้า กทม.ใช่เปล่า...ตอนแรกกะมีเซอร์ไพล์...เจอกันที่นั่น...แผนเปลี่ยน...แห้วซะแล้ว..
  • ส่งข้าวจี่มาแทนน้ำเต้าหู้และปาท่องโก๋ครับ...
  • ฮิฮิ..ข้าวเหนียวไปหน่อย...
  • ตามมาขอบคุณท่านเกษตร
  • กำลังซ่อมคอมฯ
  • เครื่องป่วนน่าดู
  • มาสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ
  • P ขจิต ฝอยทอง
  • ฮั่นแน่...ทำเป็นมาขอบคุณเรา...
  • รู้นะว่ากำลังโทรหาครูสาว ๆ ที่ภาคเหนือ...เวลานี้เลย...
  • ใช่เปล่า...
  • ฮิฮิ..เกษตรเป็นหมอดูอีกตำแหน่ง....

  ฟันทิ้ง เอ้ยฟันธงใช่ไหมครับ...

  • 555
  • กลับบ้านก่อนเดี๋ยวมาแซวหนุ่ม ๆ ต่อ...วันหน้า

                                สวัสดีครับ/ค่ะ พวกเรามาเยียมครับ/ค่ะ

  P ฟ้ามิกแม็ก

  • ไง..เด็ก ๆ ใกล้สอบแล้วยัง ???
  • อากาศเปลี่ยน..ระวังสุขภาพด้วยนะ...
  • เปลี่ยน พ.ศ. แล้ว..
  • เก่งขึ้นอีกปีนะ...มีอะไรเป็นความภาคภูมิใจบ้างเอ่ย...
  • แล้วปีนี้มีแผนการณ์อะไรบ้างเอ่ย...
  • ขอให้สมหวังนะจ๊ะ..
  • มีการ์ดอวยพรปีใหม่...ของน้องฝ้าย ม.1 มาฝาก...ช่วยแปลให้หน่อย ฮิฮิ...

  • สวัสดีวันศุกร์ค่ะ
  • ขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะ
  • ปลายฟ้า...แวะมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกแล้วค่ะ
  • ช่วงนี้ท้องฟ้า  มืดครึ้ม  เป็นเพราะการเผาซังตอ  ด้วยใช่ไหมค่ะ
  • ไม่รู้ว่า   หมอก  หรือควัน
  • ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะ
  • ช่วยกันรณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันดีกว่าค่ะ

                                       

  P°o.O ปลายฟ้า O.o°

  • สวัสดีวันศุกร์ค่ะ
  • ขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะ
  • ปลายฟ้า...แวะมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกแล้วค่ะ
  • ช่วงนี้ท้องฟ้า  มืดครึ้ม  เป็นเพราะการเผาซังตอ  ด้วยใช่ไหมค่ะ
  • ไม่รู้ว่า   หมอก  หรือควัน
  • ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะ
  • ช่วยกันรณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันดีกว่าค่ะ

                                       `

  • สวัสดีคืนวันศุกร์ครับ
  • ยินดีที่มีแนวร่วมอนุรักษ์โลกครับ..
  • ..เธอเป็นอะไรไม่อาจรู้...เพราะฉันดูเธอไม่ออก..
  • บางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาว..หรือบางคราวเธอเป็นเหมือนควัน...ฉันนั้นชักไม่มั่นใจ..
  • ควันคงไม่ลอยไปถึงปลายฟ้า..แต่มิตรภาพชาว G2K ถึงใจกันแน่นอนครับ


  อ่านแล้ว  นี่เป็นแบบเกษตรธรรมชาติเลยนะคะ

  คำว่า เ กษตรอินทรีย์กำลังฮิต จริงๆแ ล้ว  แต่คิดว่า ก็ยังไม่ใ ช่เ รื่องง่ายๆนัก เกษตรกร ยังต้องมีศักยภาพในการจะเปลี่ยนรูปแบบจากเกษตรดั้งเดิมมาเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วย
   ต้วเอง เคยมีบริษัททำเกษตรธรรมชาติ ที่เมืองกาญจน์  และทำสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออก  ตอนนี้ ก็ยังทำอยู่ แต่เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นชื่ออื่น

  การทำการเกษตรแบบนี้ ก็มีหลายแนวคิด เ ช่น ไม่ไถพรวนดิน ไม่กำจัดวัชพืช บางคนก็บอกว่าได้ผลดี บางคนบอกว่า ไม่ได้ผล เช่น หากดินมีหญ้า จะปราบหญ้าอย่างไร จึงจะเกิด ประโยชน์ต่อดิน และพืชผัก มากที่สุด 
  วิธีที่คุณ
  เกษตร(อยู่)จังหวัด แนะนำดีมากเลยนะคะ
  อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมาก คือ เรื่องของการตลาด ถ้าปลูกได้ แต่ขายไม่ได้ ก็แย่ เหมือนกันนะคะ


  อ่านแล้ว  นี่เป็นแบบเกษตรธรรมชาติเลยนะคะ

  คำว่า เ กษตรอินทรีย์กำลังฮิต จริงๆแ ล้ว  แต่คิดว่า ก็ยังไม่ใ ช่เ รื่องง่ายๆนัก เกษตรกร ยังต้องมีศักยภาพในการจะเปลี่ยนรูปแบบจากเกษตรดั้งเดิมมาเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วย
   ต้วเอง เคยมีบริษัททำเกษตรธรรมชาติ ที่เมืองกาญจน์  และทำสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออก  ตอนนี้ ก็ยังทำอยู่ แต่เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นชื่ออื่น

  การทำการเกษตรแบบนี้ ก็มีหลายแนวคิด เ ช่น ไม่ไถพรวนดิน ไม่กำจัดวัชพืช บางคนก็บอกว่าได้ผลดี บางคนบอกว่า ไม่ได้ผล เช่น หากดินมีหญ้า จะปราบหญ้าอย่างไร จึงจะเกิด ประโยชน์ต่อดิน และพืชผัก มากที่สุด
   
  วิธีที่คุณ
  เกษตร(อยู่)จังหวัด แนะนำดีมากเลยนะคะ
  อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมาก คือ เรื่องของการตลาด ถ้าปลูกได้ แต่ขายไม่ได้ ก็แย่ เหมือนกันนะคะ

  • ตอนนี้กำลังตามเรื่องการทำนาเปรียบเทียบไม่ไถแต่เผาฟาง..การไถ..และการใช้เครื่องปักดำครับ...
  • ประเด็นคือความหลากหลายของเกษตรกร ความหลากหลายของพื้นที่ ไม่สามารถควบคุมปัจจัยใด ๆ ได้เลย ..ก็เอาที่ได้ครับ
  • กล้าข้าวสวยดีจังครับ...น่ากิน ฮิฮิ

  เข้ามาแวะพักก่อนค่ะ

  ไม่มีรูป ไม่เอ่ย
  เข้ามาแวะพักก่อนค่ะ

  • ข้อมูลที่ได้..
  • เป็นผู้หญิง..(ค่ะ)
  • เหนื่อย..(แวะพัก)
  • สวย...(ไม่แสดงตน...)
  • ฮิฮิ..
  • แล้วเกษตรจะตอบอย่างไรนี่
  • เอาเป็นว่ายินดีที่แวะมา..พัก..แล้วกันครับ..
  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี