ระดมปัญญา จุดเปลี่ยนเพื่อพัฒนา บูรณาการ KM_QA_MSU 2552


ทิศทางการจัดการความรู้ที่ มมส ปี งบประมาณ ๒๕๕๒

     สร้างสรรค์สู่ LO Give and Grow ชาวตักศิลา แห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      จุดเปลี่ยนของการพัฒนาที่ยั่งยืน

      วันนี้ชาว KM_MSU จะได้มาระดมปัญญา เพื่อรองรับการมอบหมายจากสองคุณเอื้อ คือ รักษาการอธิการบดี ผศ.ดร.ศุภชัย และ รศ.ดร.ประพฤกษ์ ที่มอบหมายงาน “การจัดการความรู้” ให้ “ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มมส” เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒

      ประเด็นนี้ทำให้พวกเราชาว QA_MSU จะบูรณาการ รวมพลัง กับ ชาว KM_MSU เพื่อสร้างสานเป็น คุณอำนวยแห่ง มมส ที่เป็นเนื้อเดียวกัน

ดังนั้น ๑๔.๐๐ น. หลังจากที่เราจะจัดมุทิตาจิตวันเกิดให้กับ คุณอำนวยแห่ง มมส คือ รศ.นสพ.ประจักษ์ พูลเพิ่มพูลศิริ ที่เกิดไปเมื่อวานนี้ คือ ๑ ตุลาคม ที่ผ่านมาเราจะมา

ระดมปัญญา” เพื่อปรับแผนปฏิบัติการประจำปี โดยพัฒนา ABC>>>ABC กำลังสอง สานต่อเพื่อ สร้างองค์การเรียนรู้ กู่สร้างพลังของตักศิลาแห่งอิสาน อย่างเป็นรูปธรรม

จุดเน้นที่พอจะวาดภาพให้เห็นพอที่จะเป็นแนวทางมีดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายองค์การเรียนรู้ Mini_UKM โดยที่ขยายผล เครือข่ายเดิมของฐานเดิม ที่ท่าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล อดีต ผอ.สคส ได้เริ่มจุดประกายไว้ มหาวิทยาลัยที่เข้ามาร่วมใน loop เล็กของ มมส คือ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยท่าน เอื้อ ผศ.ดร.อุทิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ งานกองกลางและประกันคุณภาพ เป็นผู้ประสานงานหรือคุณอำนวย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยท่านเอื้อ รศ.กัลณกา ทีมงานประกันคุณภาพเป็นผู้ประสานงาน

มหาวิทยาลัยนครพนม โดยท่านเอื้อ รศ.เทอดศักดิ์ และ มีทีมงานประกันคุณภาพเป็นคุณอำนวย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยท่านเอื้อรองอธิการ รศ.นอ.ดร.สมพิศ โดยมีฝ่ายวางแผนเป็นทีมคุณอำนวย

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยท่านเอื้อ ดร.ยุวลักษณ์ ทีมคุณอำนวย คือ ฝ่ายบุคคล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานนี้ได้ที่ปรึกษาใหญ่ ในนาม สกอ มาร่วมกับพวกเรา

โดยที่จะเชื่อม KM>>>QA>>>TQA+PMQA โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย หรือ อาจารย์ หมอWoody ที่ถือว่าเป็นเจ้าพ่อQA คนสำคัญ

และ เครือข่ายที่ได้ประสานไว้ภาคเอกชน คือ ผศ.ดร.วรภัทร์ อาจารย์ไร้กรอบ และ ท่านคนดอย อาจารย์ ทวีสิน จากปูน

      ๒. ยุทธศาสตร์เป้าหลัก สาน QA+KM เติมเต็ม สู่ LO โดยหัวปลาที่ชัดเจน คือ KM เสริมมุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานนี้เราจะมีลู่ในการเรียนรู้ โดย ยุทธวิธีสร้าง CoP หรือ ชุมชนนักปฎิบัติ ตั้งแต่ CoP Mini UKM network ที่จะมาร่วมเสริมกำลัง โดยไปร่วมเรียนรู้ร่วมกัน ที่ประเทศมาเลยเซียและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๕-๙ ตุลาคม และ KM_QA_Network ที่จะ มอบ เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ตุลาคมที่เขื่อนสิริธร

     งานนี้ท่าน ศ.Woody แจ้ง JJ ว่า สกอ จะจับตาดู เครือข่าย KM_QA จะ work หรือไม่ ( ก็คงจะบอกว่า หากคิดจะแบ่งแยกให้ QA และ KM ออกจากกัน ไม่บูรณาการ น่าจะไปผิดทิศทาง) และ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ชาว มมส จะไปเรียนรู้กับ SCG และ วันที่ ๓๐ ตุลาคมจะไปเยี่ยมยามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ ในการประกันคุณภาพ “หลักสูตร และ ทิศทาง QA_CU” โดย ท่านผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ งานนี้ได้ข่าวว่า มอบ จะไปร่วมเรียนรู้ด้วยครับ

     ๓. ยุทธศาสตร์ในการสร้างคุณอำนวย แห่ง Mini_UKM เพื่อสานสร้างพลังสู่ LO งานนี้เราจะต่อยอดนำ หัวปลา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณ์ ของ พรบ การศึกษาแห่งชาติ” มาเป็นหัวปลา

      สร้างทีมงานวิ่งในลู่ต่างๆ โดยจะมีคุณอำนวย หรือ ผู้นำในระดับ มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีทั้ง คณาจารย์ สายสนับสนุน นิสิตนักศึกษา รวมทั้ง สังคมชุมชนที่เกี่ยวข้อง

      มมส เราจะออกไปทำงานกับ อบจและโรงเรียนในสังกัด อบจ ๒๐ แห่ง ในวันที่ ๑๓ ตุลาคมนี้ ครับ เพื่อให้ KM ไปขับเคลื่อนภารกิจ ตามบริบทอย่างแท้จริง

      ประเด็น ABC กำลังสองในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ น่าจะชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะหัวปลาเรา คือ การ Share and Learn >>>B Best Practice

      ซึ่งในเดือน ธันวาคม วันที่ ๓-๔ มมส จะเป็นเจ้าภาพ UKM ครั้งที่ ๑๔ เราจะเตรียมการทำความเข้าใจกับเครือข่าย ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ที่สำนักงานประสานงาน มมส ที่ สกอ ชั้นที่ ๑๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อทำความเข้าใจ และ กำหนด หัวปลา “Share and Learn เน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับ ปริญญาตรี

       งานนี้อาจเสริม โดยจัด “สร้างทีมคุณอำนวย UKM” ครับ

       ขอนุญาต เล่าสู่กันฟังยาวๆหน่อยครับ

       เรียนเชิญทีมงาน QA ทีมงาน KM ทั้ง มมส และ มหาวิทยาลัยเครือข่าย แนะนำได้ครับ

       ล่าสุด ท่าน ผศ.ดร.ตวงรักษ์ แห่ง มจธ เพื่อนเก่า CU 13 ของท่าน รศ.กัลณกา และ JJ อาจจะมาร่วมวงกับเรา

      ก็เขียนมาขอกำลังใจ ระบายความในใจ และ ส่งแรงใจมาให้

     ชาว QA_KM_MiniUKM ครับ

 

JJ2008 ฅ ฅน ธรรมดา

หมายเลขบันทึก: 213399เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2008 06:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2013 09:11 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (16)

สวัสดียามเช้าค่ะอาจารย์ ขอเรียนรู้ด้วยค่ะ

เรียนท่านพี่ ผอ.ประจักษ์ ~natadee ขอบพระคุณครับ

สวัสดียามเช้าค่ะอาจารย์ JJ

ครั้งหนึ่งมีโอกาสได้ไปฟัง ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช

ประทับใจมากค่ะ

ขอบคุณค่ะอาจารย์  ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ

 

เรียนท่านอาจารย์สุนนันทา สวัสดียามเช้า

 • ขอบพระคุณครับ มาให้กำลัใจ ทั่วไทย ไปด้วย GotoKnow
 • มีอีกประเด็นสำคัญ ตก ไปครับ งานนี้ ท่านเจ้าของระบบ GotoKnow ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ แห่ง มอ จะเป็น Keynote Speaker ให้ชาว UKM ในเดือนธันวาคม ที่ มมส ด้วยครับ
 • คุณแม่น้อง "ต้นไม้"ได้ปรึกษาหารือ กับ พวกเราแล้วครับ

เรียน ครูคิม

 • ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ท่านเป็น "กูรู" ที่ถือว่าเป็น "คุณเอื้อ แห่ง ชาติ" เลย หละครับ
 • พวกเรา ชาว UKM โชคดีที่ได้ท่าน มาแนะแนวทางในการ สร้างสรรค์ LO ครับ

เรียน ท่านอาจารย์จิตเจริญ

ขอบคุณที่ไล่เรียงกิจกรรมเริ่มต้น ปีงปม.52 กับ 3 เดือนแรก ได้ครบถ้วน

และสุขสันต์วันเกิดท่านอาจารย์ประจักษ์ ผ่านเวที G@K นี้ด้วยครับ

วันนี้คงได้เป่าเค้กร่วมกัน

ยินดี-เต็มที่-และเต็มใจ(อีกครั้ง) ครับ

 • คิดว่า ABC กำลังหมอง ..แต่ ABC กำลังจะเป็น ABC กำลังสองจริงๆ แล้วครับ
 • เครือข่ายภาคเอกชน ...พูดกันเรื่องจัดการความรู้ "TRUE" ก็น่าสนใจครับ
 • ประเด็น Gotoknow อยากเห็นมี Focus Group ให้ชัดเจน ..เพื่อต่อยอดพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกครั้ง ครับ

 

Happy Birth Day PJ ย้อนหลังครับ

 • สุขสันต์วันเกิด (ย้อนหลัง) ท่านอาจารย์ประจักษ์คะ
 • ขอบพระคุณท่านอาจารย์ jj ที่แจกแจงรายละเอียดของงานให้เห็นโดยชัดเจนคะ

เรียนท่านกัมปนาท ขอบพระคุณครับ

 • เช้านี้เราได้ร่วมกันพิจารณา Strategic Map ของศูนย์ฯ ร่วมกันแล้ว น่าจะพอไปได้ครับ

เรียนท่านสายน้ำแห่งความคิด วิชิต แห่ง มมส บางครั้งชีวิต ก็อย่างนี้แหละครับ

เรียนท่านพี่ Panda เรียนเชิญ มา Happy ด้วยครับ

เรียนท่านน้ำผึ้ง ก็ทำการบ้านส่งครูครับ

ก่อนอื่นก็...HBD แด่ท่าน PJ ก่อนนะคะ happy ๆ นะคะ

และขออนุญาตเรียนท่าน JJ และ คณะกก. MSU-KM ทุกท่านค่ะ

หนิงเห็นหนังสือเชิญประชุมแล้วค่ะ  แต่....ตรงกับการประชุมวางงบประมาณฯ 52 ของงานสนับสนุนนิสิตพิการ  พอดีเป๊ะๆ เลยค่ะ

ต้องขออนุญาตลา นะคะ

เรียนท่านพี่หนิง ยินดีครับ มีเรื่องอะไร แจ้งก่อนได้ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี