๑๐.ความดีที่มีขีดจำกัด


"คุณครูครับการทำความดีทำไมต้องมีขีดจำกัดว่าให้ทำเท่านั้นเท่านี้ ผมสงสัยครับ เพราะคนทุกคนมุ่งทำความดีอยู่แล้ว

          หลังจากนำนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ได้นำประสบการณ์มาเล่าให้นักเรียนที่คอยฟังข่าวรับทราบ..หลายคนดีใจ ภูมิใจ หลายคนมีความสุขที่อย่างน้อยมีคนรู้จักโรงเรียนของเรา  หลาย ๆ..คนตื่นเต้นดีใจ นอกจากนี้ได้แจ้งกฏเกณฑ์กติกาและข้อจำกัดในการประกวดให้นักเรียนทราบด้วย    จึงทำให้เป็นที่สงสัยของนักเรียนคนหนึ่ง   ได้ถามว่า "คุณครูครับการทำความดีทำไมต้องมีขีดจำกัดว่าให้ทำเท่านั้นเท่านี้  ผมสงสัยครับ  เพราะคนทุกคนมุ่งทำความดีอยู่แล้ว"  แทบหาทางออกไม่ได้จึงให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และสรุปว่า "คนดีมีคุณธรรมต้องเคารพกฏ กติกาและระเบียบ กฏเกณฑ์"

        นับว่าเป็นการบ้านฉบับใหญ่ของครูคิม ....ที่นักเรียนได้ตั้งโจทย์ให้  ทำให้ต้องย้อนคิด ทบทวนถึงเหตุการณ์การประกวดโครงงานคุณธรรมที่ผ่านมา เนื่องจากความเปลี่ยนทางสังคม  ทำให้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ขาดความพอดีเกิดขึ้น  เพราะปัญหาที่ทำให้คนเกิดทุกข์ วุ่นวาย สับสน  รวมความว่า "เพราะการขาดสำนึกด้านคุณธรรม"  โดยเฉพาะเยาวชน  จึงมีการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนมาทำความดี  กระทรวงศึกษาธิการซึ่งรับผิดชอบโดยตรงกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ได้มีนโยบายหลักให้มีการบูรณาการคุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการและหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สู่การเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก ฝึกจนเป็นนิสัย  รวมทั้งโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม เพื่อให้เด็กมีความพอดี ไม่เบียดเบียนคนอื่น มีเหตุผลในการตัดสินใจ  มีวิจารณญาณในการคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ เมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นคนดีของสังคม ฯลฯ  ทำให้ทราบว่านักเรียนและเยาวชนจำนวนมากมีความสนใจที่จะทำความดี ทำประโยชน์เพื่อสังคม เป็นเรื่องที่น่ายกย่องชมเชย  ถ้าจะให้ตัดสินขอลงความเห็นว่า "ทุกโครงงานชนะเลิศ"  เพราะทุกโรงเรียนมุ่งในการทำความดี 
          ความประทับใจในการนำเสนอกิจกรรมทำดีของนักเรียนตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ ช่วงชั้นที่ คือ ป.4 - 6  ไปจนถึงช่วงชั้นที่ 4 คือ ม. 4- 6  ทำให้อยากเห็นการทำความดีของทุก ๆ โรงเรียน  ทุก ๆ หน่วยงานการศึกษา  อยากจะให้เด็ก ๆ นักเรียนทุกโรงเรียนมาร่วมกิจกรรม มารับฟังและชมนิทรรศการ  ทำให้เกิดความคิดว่า "การทำความดีมีขีดจำกัด" ด้วยหรือ  นั่นคือการประกวด การแข่งขัน  เพราะว่าการทำความดีของแต่ละคนมาจากเจตนาที่จะทำความดี  พอที่จะหาความหมายของความดีได้เช่นข้อความที่ยกมาต่อไปนี้

อะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว

          เรื่องความดีความชั่วจัดเป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่ง ที่จะรู้และเข้าใจ เมื่อรู้และเข้าใจแล้วก็ยังยากที่จะปฏิบัติการเว้นความชั่ว ทำความดีให้สมบูรณ์ได้ ทั้งนี้เพราะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้ปฏิบัติไม่ได้ สมความต้องการและปฏิบัติไม่ได้เสมอไป

          ตามหลักพุทธศาสนา ถือว่า การกระทำ คำพูดหรือความคิดที่เป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนและมีประโยชน์ ถือว่าเป็นความดี ที่ตรงกันข้ามเป็นความชั่ว ที่กล่าวมานี้เป็นหลักกว้าง ๆ อาจมีข้อปลีกย่อยอื่น ๆ อีกที่จะต้องทำความเข้าใจพิเศษอีกมากมาย วศิน อินทสระ    http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/007666.htm
        ทำดีต้องได้ดีแน่ ๆ ความดีใด ๆ ที่เราทำแล้วจะอยู่ที่ตัวเราเองลาภยศสรรเสริญเป็นแต่เพียงผลพลอยได้จากหวังดี ไม่ใช่ตัวความดี บางทีเราอาจจะได้ แต่บางทีก็อาจจะไม่ได้ แต่ตัวความดีนั้นเราได้แน่ ๆ    พระพิจิตรธรรมะพาที  http://www.dhammathai.org/dhammastory/story55.php

          ฉะนั้น จงทำความดีเพราะรักในความดี อย่าทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทน ถ้าทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทน ความดีที่เราทำจะไม่ใช่ความดีแท้ เปรียบเหมื่อนการให้ทานแก่คนอื่น ถ้าเราให้โดยหวังสิ่งหนึ่งตอบแทนการให้นั้นไม่จัดเป็นทานแต่เป็นการค้าเพื่อหวังผลกำไรไป ความจริง ความงาม ความดี สามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ยึดเป็นหลักสำหรับดำเนินชีวิตของท่านมาโดยตลอด ท่านพยายามเน้นให้เห็นว่าหลักการทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่จะต้องไปด้วยกัน จะนำมาใช้เฉพาะอันใดอันหนึ่งนั้นไม่เหมาะอย่างยิ่ง เช่น บางคนอาจยึดถือความจริง แต่ทิ้งเรื่องความงาม และความดี หรือบางคนอาจทิ้งความจริง ความดี แต่ยึดถือสิ่งที่เป็นความงามเท่านั้น เป็นต้น  http://intuitionflow.blogspot.com/2005/06/blog-post_17.html
         การประกวดนับว่าเป็นการแข่งขันอย่างหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ การทำความดีต้องมีขีดจำกัดว่า ทำได้แค่ไหน  ทำตามกฏเกณฑ์เพียงใด
 

หมายเลขบันทึก: 211119เขียนเมื่อ 23 กันยายน 2008 22:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 พฤษภาคม 2012 14:52 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (26)

สวัสดีครับ ครูคิม

มาเยี่ยมครับ และติดตามอ่านบันทึก ของครู

 • เยี่ยมมากเลยครับ
 • บางครั้งอยากให้เป็นการเรียนรู้
 • มากกว่าการแข่งขันอย่างเดียวครับ
 • อันนี้
 • ลองวางใน word ก่อน
 • copy มาจะ link ได้ครับ
 • นี่ครับ
 • http://www.dhammathai.org/dhammastory/story55.php
 • หรือวางเลย แล้วกด enter ครับ
 • ขอบคุณครับ

ทำดีต้องได้ดีแน่นอนค่ะ พี่ถือคตินี้มาตลอดชีวิตการทำงาน ตอนนี้ผลการกระทำความดี ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ

เรียนคุณหมอน้อย 447

ขอขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติมาติดตามอ่านเรื่องของเด็กนักเรียน

เขียนง่ายดีเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะ

ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ

เรียนอาจารย์ ขจิต ฝอยทองที่ปรึกษา~natadee

ขอขอบคุณนะคะ  วันนี้ได้นิทานคุณธรรมไปฝากเด็ก อีก 1 เรื่อง

ในชั่วโมงแนะแนวค่ะ

 - ให้เขาอ่านหัวเรื่องให้เพื่อนฟัง

-  เดาเหตุการณ์

-  แข่งขันกันตั้งคำถาม

- ใครอยากวาดภาพประกอบเชิญ

แบบนี้เด็กเล็ก  เด็กโตชอบกันทุกคนค่ะ  ขอให้อาจารย์มีความสุขกับการทำงานนะคะ

สวัสดีค่ะคุณ แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช


ใช่ค่ะคุณแก้ว  การทำดีคือความดี

ความดีที่สะสม  ให้ความมั่นคงในชีวิต

ขอขอบคุณคุณแก้วค่ะ  ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ

สวัสดียามเช้าค่ะ เป็นข้อคิดที่ดีมาก "ทำความดีต้องไม่มีขีดจำกัด" ขอขอบคุณค่ะสำหรับข้อคิดดี ๆ ค่ะ ขอให้มีความสุขกับการทำงานค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • ครูอ้อย ภูมิใจมากเลย ที่คนรอบข้างของครูอ้อย ที่นี่  มีความดี ทำความดี  และนำความดี เผื่อแผ่ ผู้อื่นเสมอ
 • ครูอ้อย เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ

คุณพระฯ คุ้มครองนะคะ

ขอขอบคุณค่ะคุณครูสุนันทา

เป็นข้อคำถามของนักเรียนชั้น ม.2 ค่ะ

ทุกวันนี้ต้องหาคำตอบเพื่อเขาอยู่เสมอ

ว่า "การทำดีทำไมต้องแข่งขัน และมีกฏเกณฑ์"

ขอให้มีคสุขในวันทำงานเช่นกันค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ ครูอ้อย แซ่เฮ
ขอขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจ

ก็คล้ายคุณครุอ้อย  เล่าเรื่องราวใกล้ตัวง่ายดีค่ะ

ขอให้คุณครูอ้อยมีความสุข และคุณพระฯ คุ้มครองเช่นกัน

สวัสดียามเช้าครับ

อันความงามอีกไม่นานเด๋วก้อหมด
แต่ความดีไม่มีลดเลือนจางหาย
บางคนเห็นความงามพียงนอกกาย
ไม่อาจเทียบเปรียบได้กับความดี

กับอีกคนเห็นความงามแทบราวี
อันความดีสูญค่าแทบเลือนหาย
ไอ้พวกคนจำพวกนี้ไม่เข้าจาย
พอรักไปต้องมานั่งร้องฟูมฟาม

เพราะฉะนั้นจะชอบใครต้องดูกันนานๆ
อย่าชอบเพียงหน้าตาจะหม่นหมอง
จงชอบคนที่ความดีที่หมายปอง
แล้วจ้องมองความดีเป็นความงาม
กลอนเตือนใจตัวเองครับ
 • ธรรมสวัสดีนะโยมคุณครู
 • อบอุ่นด้วยกัลยาณมิตร
 • อนุโมทนาสาธุด้วยที่ทุกๆคน
 • ตั้งใจทำดี ทุกที่ ทุกแห่งหน
 • ทำดีต้องได้ดีแน่ ๆ ความดีใด ๆ
 • ที่เราทำแล้วจะอยู่ที่ตัวเราเองลาภยศสรรเสริญ
 • เป็นแต่เพียงผลพลอยได้
 • ให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง
 • บุญรักษา

                  

มาชม คุณครูคิม

อ่านแล้วชอบใจประโยคนี้นะ...จงทำความดีเพราะรักในความดี อย่าทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทน

สวัสดีค่ะคุณครูคิม

เข้ามาขออ่านบันทึกของคุณครูด้วยคนนะคะ ชอบใจประโยคนี้เช่นกัน....จงทำความดีเพราะรักในความดี อย่าทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทน

ตอบให้แล้วครับ

 • วันที่ 20+1  เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยน เป็นคนปรับตัวเก่งมากในทุกสถานะการณ์ มีพรสวรรค์เป็นพิเศษในการสร้างมิตรภาพและความเป็นเพื่อนอย่างยอดเยี่ยม สนุกสนานร่าเริง ช่างเห็นอกเห็นใจคนอื่น เป็นคนมีเสน่ห์มากๆ
 • ทันใจไม่ต้องคอย ขอบคุณครับ

It's easy for good men but difficult for bad one to do good things.

ขอขอบคุณ  นะคะ  คนพลัดถิ่น

ยามยลยิน  บทกลอน  อันอ่อนหวาน

เตือนสติ   ให้ทำดี   ตลอดกาล

แม้นเนิ่นนาน  ความดี  มิสูญไป

นมัสการ  พระคุณเจ้า  tukkatummo


เป็นพระคุณ  เป็นกำลังใจ  เจ้าค่ะ

เป็นถ้อยคำวลี  ปิยะวาจา ที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง

จะพยายามสำรวจตัวเองว่าวันนี้ได้ทำดีอะไรบ้าง

สวัสดีค่ะอาจารย์  umi  ที่เคารพและนับถือยิ่ง

คนดีอีกประการหนึ่งก็คือส่งเสริม สนับสนุน ให้คนทำความดีกันเพิ่มขึ้น เป็นคำพูด เป็นกำลังใจ หรือเป็นการแสดงออกที่สื่อสารได้อย่างมีความหมาย

บางคนไม่เคยทำความดี  เขาก็ไม่มีวันเชื่อเรื่องการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะ

ขอขอบคุณค่ะอาจารย์

สวัสดีค่ะคุณครู วรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน

ดีใจค่ะที่คุณครูได้กลับมาเยี่ยมอีกครั้ง

พวกเราเป็นครู  ต้องอดทนต่อความกดดันทั้งหลายเพื่อ

เป็นแบบอย่างแก่เด็กและคนในสังคม

 ขอขอบคุณคุณครูค่ะที่มาให้กำลังใจ

เรียนท่าน ผอ นายประจักษ์~natadee ที่เคารพและนับถือค่ะ

ขอขอบคุณนะคะ  ที่ท่านได้กรุณา  หาคำตอบได้รวดเร็วทันใจ

แบบนี้เขาเรียกว่า "การบริการมาเป็นหนึ่ง"

เป็นกำลังใจอย่างยิ่งค่ะ

หวัดดีค่ะน้อง ครูแอน  คนน่ารัก

ขอขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจให้พี่คิม

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกการกระได้ค่ะ

ขอให้น้องแอนนอนฝันดีนะคะ 

พี่ครูคิมจ๋า..เมื่อคืนนอนตี 3 ครึ่ง ชดเชย 2 วันก่อนค่ะ..แต่ตอนนี้ง่วงแล้วล่ะค่ะ

หวัดีค่ะน้องคุณครูแอน  คนน่ารัก

นอนแล้วมั้งคะ  ถ้าว่างจะกรุณาก็...ฝันถึงพี่คิมบ้างนะคะ

และอย่าตกใจถามว่า "ป้ามาหาใครคะ"

ฝันดีนะคะ  และตื่นขึ้นมาวันใหม่พร้อมกับความสุขสดชื่น

ทำดี  เพราะ  รักที่จะทำ

คือ  ความจริงใจ

คือ  ความยั่งยืนค่ะ

มีความสุขเสมอๆนะคะ

 

สวัสดีค่ะน้องสายธาร

 • ขอขอบคุณสำหรับการติดตามบันทึกเก่า ๆ
 • มือใหม่..หัดเขียนค่ะ
 • ฮิ ๆ ๆ ๆ ๆ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง