สวัสดีครับลูกศิษย์อาชีวศึกษาทุกท่าน

 

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนรู้กับโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการอาชีวศึกษายุคใหม่ รุ่นที่ 1 จำนวน 80 คน ครับ  การจัดการเรียนรู้สำหรับโครงการนี้ แบ่งเป็น 2 รุ่น ครับ รุ่นแรก จัดในวันที่ 17-19 กันยายน 2551  ส่วนรุ่นที่ 2 จัดในวันที่ 22 – 24 กันยายน 2551 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

 

            ผมได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมสำหรับผู้บริหารระดับสูงในอาชีวศึกษา เพื่อที่จะนำการเรียนรู้ไปพัฒนาและสร้างการต่อยอดให้กับ สำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ครับ 

 

เพื่อเป็นช่องทางแห่งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ผมก็ได้เปิด Blog นี้และคาดหวังว่าทุกท่านจะใช้ Blog เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้กัน และเป็นคลังสมองของพวกเรา และก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับชาว Blog ที่สนใจด้วย

 

                                     จีระ หงส์ลดารมภ์