สัมมนานักส่งเสริมฯ จ.กำแพงเพชร สาย 2 ที่อำเภอคลองลาน (17 มี.ค. 49)

"ไปดูชาวบ้านจัดการความรู้เรื่องดิน" ของ สคส. เพื่อให้เพื่อนนักส่งเสริมการเกษตร ได้เห็นแนวทาง/กระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้าน

         17 มีนาคม  2549  ณ ศาลาประชาคมอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการประชุม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 ของปี 2549  ในสายที่ 2 ประกอบด้วยสำนักงานเกษตรขาณุวรลักษบุรี , คลองขลุง , กิ่งอำเภอบึงสามัคคี , ทรายทองวัฒนา , ปางศิลาทอง และสำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน (เจ้าภาพในครั้งนี้)  (ลิงค์สายที่1)

  • กิจกรรมในภาคเช้า เริ่มด้วยการต้อนรับและเรื่องเล่าถึงประสบการณ์ในการส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่การทำงานเป็นลูกจ้างของกรมฯ และการส่งเสริมชาวบ้านผลิตปุ๋ยหมัก โดยท่านนายอำเภอคลองลาน  และตามด้วยการชี้แจงข้อราชการจากหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

                                          สัมมนา ณ ห้องประชุม อ.คลองลาน

  • การระดมสมอง  หลังจากการชี้แจงข้อราชการและได้แบ่งกลุ่มนักส่งเสริมการเกษตร เพื่อระดมสมองสรุปผลการทำงาน ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขร่วมกัน แล้วนำมาแลกเปลี่ยนหรือนำเสนอกลุ่มใหญ่ โดยการจัดตลาดวิชาร่วมกัน โดยแบ่งนักส่งเสริมการเกษตรที่เป็นผู้ปฏิบัติ 4 กลุ่ม และกลุ่มของผู้บริหาร (เกษตรอำเภอ/หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย) อีก 1 กลุ่ม รวมเป็น 5 กลุ่ม

                                          ตลาดวิชาที่อำเภอคลองลาน

  • ระหว่างการรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนการไปศึกษาดูงานในพื้นที่ ได้นำเสนอ วีซีดี เรื่อง "ปัญหามา ปัญญามี " ตอน "ไปดูชาวบ้านจัดการความรู้เรื่องดิน" ของ สคส. เพื่อให้เพื่อนนักส่งเสริมการเกษตร ได้เห็นแนวทาง/กระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้าน เผื่อจะเห็นทางออก(ผ่าทางตัน) ในกระบวนการจำแนกพื้นที่ของโครงการสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน เนื่องจากปัจจุบันยังวนอยู่ในกรอบการจำแนกพื้นที่ที่ถูกออกแบบให้ใช้เครื่องมือการสำรวจไปจากส่วนกลาง (เครื่องมือเชิงปริมาณ) ซึ่งในวีซีดีมีทางออกเพราะใช้เครื่อมือในเชิงคุณภาพ ใช้เวลาน้อยกว่าและนักส่งเสริมคุ้นชินมากกว่า
  • ในภาคบ่าย ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มทอผ้า บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 19 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมโดยเริ่มด้วยการออมทรัพย์ และได้พัฒนาจนเป็นเครือข่าย ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และบางกิจกรรมได้เชื่อมโยงเครือข่ายกับต่างจังหวัด

                                          ดูงานกลุ่มแม่บ้านชัยมงคล ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ สำหรับ AAR และบรรยากาศในการทำ AAR จะนำเสนอในบันทึกต่อไปครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#สัมมนาเชิงปฏิบัติการ(dw)

หมายเลขบันทึก: 19641, เขียน: 21 Mar 2006 @ 08:36 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ไพโรจนฺ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 
แวะมาดู